اطلاعات مقاله  
 

عنواننام و نام خانوادگی
استاد 1 زاهد غفاري هشجين

نـام دانـشـجـو : هاجر صادقيان - شماره دانشجويي: 897556005
 
نـام سایر همکاران : هاجر صادقيان، زاهد غفاري هشجين
تعداد نويسندگان : 1
 عنوان مقاله (فارسي) : لزوم توجه به حوزه هاي داراي مزيت نسبي در توليد و اموزش علوم انساني اسلامي با تاکيد بر حوزه مطالعات انقلاب اسلامي
 عنوان مقاله (انگليسي) : لزوم توجه به حوزه هاي داراي مزيت نسبي در توليد و اموزش علوم انساني اسلامي با تاکيد بر حوزه مطالعات انقلاب اسلامي
شاخه حوزه پژوهش :  جامعه شناسي انقلاب اسلامي
نوع مقاله :  7
 مجله يا کنفرانس : کنفرانس - نخستين کنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
نوع همایش (کنفرانس) : داخلي
شماره مجله :  
 (تاریخ انتشار شمسی) :
1394/03/30  (تاریخ انتشار میلادی) : 2015/06/20
زبان مقاله : فارسي
تعداد صفحات : 20
فایل پیوست 
خلاصه مقاله :