اطلاعات مقاله  
 

عنواننام و نام خانوادگی
استاد 1 پروين رهنما

نـام دانـشـجـو :
 
نـام سایر همکاران : علیرضا حیدرنیا- فرخنده امین شکروی- انوشیروان کاظم نژاد- علی منتظری
تعداد نويسندگان : 5
 عنوان مقاله (فارسي) : تجربه و نگرش زنان با نزديکي منقطع به روشهاي پيشگيري از بارداري : يک مطالعه از منطقه غرب تهران، ايران
 عنوان مقاله (انگليسي) : Withdrawal users’ experiences of and attitudes to contraceptive methods: a study from Eastern district of Tehran, Iran
شاخه حوزه پژوهش : 
نوع مقاله :  2
 مجله يا کنفرانس : مجله - BMC Public health
نوع همایش (کنفرانس) :
شماره مجله :  10
 (تاریخ انتشار شمسی) :
1389/09/01  (تاریخ انتشار میلادی) : 2010/11/01
زبان مقاله : انگلیسی
تعداد صفحات : 10
-
خلاصه مقاله :