اطلاعات مقاله  
 

عنواننام و نام خانوادگی
استاد 1 مجيد بيات

نـام دانـشـجـو :
 
نـام سایر همکاران : عرفانه واحدي، مجيد بيات، محمد رضا پاکروان، محمد رضا عارف
تعداد نويسندگان : 1
 عنوان مقاله (فارسي) : يک طرح امن تجميع داده با ويژگي حفظ حريم خصوصي براي شبکه هاي هوشمند انرژي
 عنوان مقاله (انگليسي) : A Secure ECC-based Privacy Preserving Data Aggregation Scheme for Smart Grids
شاخه حوزه پژوهش : 
نوع مقاله :  2
 مجله يا کنفرانس : مجله - Computer Networks:The International Journal of Computer and Telecommunications (Computer Networks)
نوع همایش (کنفرانس) :
شماره مجله :  1
 (تاریخ انتشار شمسی) :
1396/06/15  (تاریخ انتشار میلادی) : 2017/09/06
زبان مقاله : انگليسي
تعداد صفحات :
فایل پیوست 
خلاصه مقاله :