اطلاعات مقاله  
 

عنواننام و نام خانوادگی
استاد 1 محسن مراثي

نـام دانـشـجـو : بهروز سهيلي اصفهاني - شماره دانشجويي: 937494006
 
نـام سایر همکاران : 1- بهروز سهيلي اصفهاني 2-محسن مراثي
تعداد نويسندگان : 1
 عنوان مقاله (فارسي) : بررسي عملکرد «عنوان» در انتقال و دگرگوني مفهوم در اثار تجسمي هنر مفهومي
 عنوان مقاله (انگليسي) : بررسي عملکرد «عنوان» در انتقال و دگرگوني مفهوم در اثار تجسمي هنر مفهومي
شاخه حوزه پژوهش :  پژوهش هنر
نوع مقاله :  2
 مجله يا کنفرانس : مجله - هنرهاي تجسمي - هنرهاي زيبا سابق
نوع همایش (کنفرانس) :
شماره مجله :  3
 (تاریخ انتشار شمسی) :
1396/07/10  (تاریخ انتشار میلادی) : 2017/10/02
زبان مقاله : فارسي
تعداد صفحات : 14
فایل پیوست 
خلاصه مقاله :