Shahed University

A review on feature based access control in cloud environment

Majid Bayat | Mohammadali Doostari | Saeed Rezaei

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=85182
Date :  2017/02/19
Publish in :    منادي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

Link :  https://monadi.isc.org.ir/article-1-68-fa.html
Keywords : رايانش ابري، رمزنگاري مبتني بر ويژگي، کنترل دسترسي، حريم خصوصي، برون سپاري داده

Abstract :
محیط های ابری در دهه اخیر به عنوان یک انقلاب در صنعت IT شناخته شده اند و سازمان های زیادی به منظور پردازش و ذخیره اطلاعات خود از این سرویس استفاده می کنند. با وجود رشد سریع و مزایای فراوان این سرویس، هنوز برخی از سازمان ها به دلیل مشکلات امنیتی و حریم خصوصی مرتبط با ذخیره داده های حساس بر روی سرورهای غیرقابل اعتماد ابری، از این سرویس استفاده نمی کنند. مدیریت کنترل دسترسی کاربران با استفاده از تکنیک های رمزنگاری یکی از روش های پرکاربرد و موثر برای مقابله با این مشکلات است. رمزنگاری مبتنی بر ویژگی شیوه ای جدید از رمزنگاری است که از ویژگی های توصیفی و ساختار دسترسی برای اعمال کنترل دسترسی استفاده می کند. در این مقاله جدیدترین روش های کنترل دسترسی در محیط های ابری که از رمزنگاری مبتنی بر ویژگی استفاده کرده اند، بررسی شده است. ما این پروتکل ها را بر اساس ویژگی های امنیتی و کارایی دسته بندی کرده ایم. در انتها نیز نقاط ضعف و قوت مقالات بررسی شده، اورده شده است و مقایسه امنیتی و عملکردی کاملی ارائه شده است. ​