دانشگاه شاهد

رزا حق گو

استاد


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان - اطفال و پیشگیری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (77)   Download XML   Download TXT

●  فعالیت ضدباکتریایی نانوسیلور حاوی نانوسیلور بر علیه استرپتوکک سانگوئیس
   ◂ محمد نیاکان، رزا حق گو، محمدباقر رضوانی
   ✔ 1399/08/01  2020/10/22
    Indian Journal of Dental Research


●  ارزیابی مقاومت به شکست مولارهای شیری پالپوتومی شده و ترمیم شده با کامپوزیت تقویت شده با فایبر
   ◂ رزا حق گو، محمدباقر رضوانی، زارعیان رضوانی حقگو دستان تقی زاده ، مجید مهران
   ✔ 1399/08/01  2020/10/22
    Pediatric Dental Journal


●  ارزیابی مقاومت به شکست 3 پست در ترمیم دندان های قدامی شیری
   ◂ رزا حق گو، مجید مهران، مهرشاد زارعیان، فاطمه کدخدایی
   ✔ 1399/05/18  2020/08/08
    The Open Dentistry Journal
PDF   

●  مقایسه اضطراب و درد در درمانهای دندانپزشکی کودکان با سرنگ تزریق با پوشش سرسوزن اسباب بازی شکل و سرنگ معمولی
   ◂ مجید مهران، رزا حقگو، محسن عشوریون ، نسرین تک زارع، الهام سیفعلی
   ✔ 1398/06/30  2019/09/21
    مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Journal of Dental Medicine
PDF   

●  موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک پالپوتومی مولارهای ششیری با سیر و فرموکرزول
   ◂ رزا حق گو، مجید مهران، مهردادکهوند، ترانه فقیهی
   ✔ 1398/05/17  2019/08/08
    Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry


●  سیگار کشیدن والدین و پوسیدگی کودکان 6-14 ساله
   ◂ رزا حق گو، فریال طالقانی، فاطمه حمیدی
   ✔ 1397/12/20  2019/03/11
    Journal of Iranian Medical Council


●  بررسی اثر ضد باکتریایی بتا تری کلسیم فسفات حاوی ذرات نانو سیلور بر روی پاتوژنهای گرم منفی پریودنتال
   ◂ مهرداد زارع، رزا حق گو، فریال طالقانی، محمد نیاکان
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery


●  ارزیابی هیستوپاتولوژیک دندان های شیری پس از پوشش مستقیم پالپ با بیواکتیو گلاس و Calcium-Enriched Mixture
   ◂ روشنک منتظری، سعید عسگری، رزا حق گو
   ✔ 1397/08/05  2018/10/27
    Iranian Endodontic Journal


●  ارزیابی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک MTA و پروپولیس در پالپوتومی مولارهای شیری
   ◂ سمانه اقازاده، فاطمه کدخدایی، مجید مهران، رزا حق گو
   ✔ 1397/08/05  2018/10/27
    Iranian Endodontic Journal


●  Histopathological evaluation of dental pulp of primary teeth pulpotomized with formocresol with/without a capping agent: A randomized clinical trial
   ◂ Mehrdad Kahvand, Fatemeh Kadkhodaei Oliadarani, Rosa Haghgoo, Fatemeh Mashhadiabbas
   ✔ 1397/07/16  2018/10/08
    Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry
مقالات کنفرانسی (71)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثرات اروزیو شربت استامینوفن و اموکسی سیلین بر مینای دندان های مولر شیری
   ◂ رزا حقگو، صدیقه مظفر، رزا حقگو
   ✔ 1398/05/01  2019/07/23
    هجدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   

●  ارزیابی اثر ضدمیکروبی سه محلول مختلف در شستشوی کانال دندان شیری
   ◂ رزا حقگو
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    هجدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   

●  درمان ضایعات اروزیو در دندان های شیری
   ◂ رزا حقگو، ترانه فقیهی
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    هجدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   

●  بررسی اثر ادامس زایلیتول در میزان استرپتوکک موتان
   ◂ رزا حقگو
   ✔ 1396/05/10  2017/08/01
    نخستین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران
PDF   

●  نانوهیدرروکسی اپاتیت و CEM برای پوشش مستقیم پالپ دندان های شیری
   ◂ رزا حقگو
   ✔ 1396/04/27  2017/07/18
    23rd Congress of the International Association of Pediatric Dentistry
PDF   

●  ارزیابی هیستولوژیک پالپ دندان شیری پس از پوشش مستقیم پالپ با بیو اکتیو گلاس و MTA
   ◂ رزا حقگو، ترانه فقیهی
   ✔ 1396/04/20  2017/07/11
    شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران
PDF   

●  ارزیابی هیستوپاتولوژیک پالپ با MTA, BAG
   ◂ رزا حقگو
   ✔ 1395/09/20  2016/12/10
    American Dental Congress2016
PDF   

●  بررسی اثر رمینرالیزه کننده تری کلسیم فسفات بر ضایعات اروزیو مینای دندان انسان
   ◂ رزا حقگو
   ✔ 1395/08/12  2016/11/02
    پانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان کودکان ایران
PDF   

●  مروری بر مواد مورد استفاده در پالپکتومی دندا نهای شیری و میزان موفقیت ا نها
   ◂ رزا حقگو
   ✔ 1394/05/07  2015/07/29
    چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   

●  ترمیم پرفوراسیون فورکای مولر شیری؟ مروری بر مقالات
   ◂ رزا حقگو
   ✔ 1394/05/07  2015/07/29
    چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   کتاب ها

●  کتاب ملی دندانپزشکی کودکان (فصل 6)
   ◂ مریم خوردی مود

●  پوسیدگی شناسی در دندانپزشکی کودکان

پایان نامه ها

●  رزیابی مقاومت به شکست مولارهای پالپوتومی شده ترمیم شده با کامپوزیت تقویت شده با فایبر
   ◂ مهرشاد زارعیان

●  ارزیابی مقاومت به شکست 3 پست در ترمیم دندان های قدامی شیری
   ◂ فاطمه کدخدایی

●  مقایسه کلینیکی و رادیوگرافیک فروموکروزل و روغن سیر در پالپوتومی مولر های شیری کودکان مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی شاهد
   ◂ مهرداد کهوند

●  بررسی کلینیکی و رادیوگرافیکی اثرMTA در مقایسه با پروپولیس در پالپوتومی مدندان های مولار شیری
   ◂ سمانه اقازاده

●  evaluation of antibacterial effect of nano silver and sodium hypochlorite and saline in irrigation of primary molar canal
   ◂ فراست مرادی

●  مقایسه تاثیر انتی باکتریال کلر هگزیدین 0/2 و غلظت های مختلف عصارهcyperaceaدر محیط ازمایشگاهی
   ◂ حمیده فرجیان زاده

●  مقایسه تاثیر انتی باکتریال کلر هگزیدین 0/2 و غلظت های مختلف عصاره altaea oficinalisدر محیط ازمایشگاهی
   ◂ الهه افشاری

●  بررسی مقایسه ای اثر نانوهیدروکسی اپاتیت و پوسته تخم مرغ بر ضایعات اروزیو مینای دندان های دایمی پس از مواجه با ماالشعیر
   ◂ مایده یابری محمد

●  Remineralization effect of egg shell versus nano hydroxyapatite on caries-like lesions in permanent teeth
   ◂ مطهره احمدوند

●  مقایسه اثرتری کلسیم فسفات و CPP-ACP(tooth mousse)بر رمینرالیزاسیون مینا در ضایعات اروژن ناشی از مصرف نوشابه گازدار
   ◂ زهرا قربانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید