دانشگاه شاهد

رزا حق گو

استاد


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان - اطفال و پیشگیری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (71)   Download XML   Download TXT

●  سیگار کشیدن والدین و پوسیدگی کودکان 6-14 ساله
   ◂ رزا حق گو، فریال طالقانی، فاطمه حمیدی
   ✔ 1397/12/20  2019/03/11
    Journal of Iranian Medical Council


●  ارزیابی هیستوپاتولوژیک دندان های شیری پس از پوشش مستقیم پالپ با بیواکتیو گلاس و Calcium-Enriched Mixture
   ◂  روشنک منتظری، سعید عسگری-، رزا حقگو-
   ✔ 1397/08/05  2018/10/27
    Iranian Endodontic Journal


●  ارزیابی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک MTA و پروپولیس در پالپوتومی مولارهای شیری
   ◂ سمانه اقازاده-، فاطمه کدخدایی، مجید مهران- ، رزا حقگو-
   ✔ 1397/08/05  2018/10/27
    Iranian Endodontic Journal


●  ارزیابی هیستوپاتولوژیک پالپ دندان شیری با و بدون ماده پوشاننده
   ◂ فاطمه کدخدایی- ، مهرداد کهوند، فاطمه مشهدی عباس-، رزا حقگو-
   ✔ 1397/07/16  2018/10/08
    Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry


●  بررسی اثر ضد میکروبی محلول نانوسیلور و سدیم هیپوکلریت و سالین در شستشوی کانال دندان های شیری
   ◂ رزا حقگو، فراست مرادی-
   ✔ 1397/06/29  2018/09/20
    Contemporary Clinical Dentistry


●  بررسی مقایسه ای تاثیر نانوهیدروکسی اپاتیت و پوسته تخم مرغ بر ضایعات اروزیو مینای دندان دایمیمتعاقب برخورد با نوشابه
   ◂ رزا حق گو، مایده یابری
   ✔ 1397/06/10  2018/09/01
    Journal of International Oral Health


●  مقایسه اثر انتی باکتریال کلر هگزیدین0/2? و غلظت های مختلف عصاره Cyperus rotundus
   ◂ رزا حقگو- مجید مهران- حمیده فرجیان زاده- الهه افشاری- نفیسه فرجیان زاده
   ✔ 1396/07/02  2017/09/24
    Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry


●  اثرات انتی باکتریال غلظت های مختلف ریشه گیاه Althaea officinalis به جای کلرهگزیدین 0/2? و پنی سیلین روی استرپتوکک موتان و لاکتوباسیل( ازمایشگاهی)
   ◂ رزا حقگو - مجید مهران - الهه افشاری - حمیده فرجیان زاده- مطهره احمد وند
   ✔ 1396/05/15  2017/08/06
    Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry


●  مقایسه اثرتری کلسیم فسفات و CPP-ACP(tooth mousse)بر رمینرالیزاسیون مینا در ضایعات اروژن ناشی از مصرف نوشابه گازدار
   ◂ حمید رضا حقگو- رزا حقگو- محمد رضا روح الهی- زهرا قربانی
   ✔ 1396/04/13  2017/07/04
    Journal of Contemporary Dental Practice


●  مقایسه تاثیر ژل و وارنیش فلوراید بر رمینرالیزاسیون ضایعه ی پوسیدگی اولیه مینا- مطالعه ازمایشگاهی
   ◂ دکتر سارا توسلی حجتی ، دکتر رزا حقگو ، دکتر سحر سیاح پور، دکتر مهشید شعبانی
   ✔ 1396/01/14  2017/04/03
    تحقیق در علوم دندانپزشکی
مقالات کنفرانسی (70)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی اثر ضدمیکروبی سه محلول مختلف در شستشوی کانال دندان شیری
   ◂ رزا حقگو
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    هجدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   

●  درمان ضایعات اروزیو در دندان های شیری
   ◂ رزا حقگو- ترانه فقیهی
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    هجدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   

●  بررسی اثر ادامس زایلیتول در میزان استرپتوکک موتان
   ◂ رزا حقگو
   ✔ 1396/05/10  2017/08/01
    نخستین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران
PDF   

●  نانوهیدرروکسی اپاتیت و CEM برای پوشش مستقیم پالپ دندان های شیری
   ◂ رزا حقگو
   ✔ 1396/04/27  2017/07/18
    23rd Congress of the International Association of Pediatric Dentistry
PDF   

●  ارزیابی هیستولوژیک پالپ دندان شیری پس از پوشش مستقیم پالپ با بیو اکتیو گلاس و MTA
   ◂ رزا حقگو- ترانه فقیهی
   ✔ 1396/04/20  2017/07/11
    شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران
PDF   

●  ارزیابی هیستوپاتولوژیک پالپ با MTA, BAG
   ◂ رزا حق گو
   ✔ 1395/09/20  2016/12/10
    American Dental Congress2016
PDF   

●  بررسی اثر رمینرالیزه کننده تری کلسیم فسفات بر ضایعات اروزیو مینای دندان انسان
   ◂ رزا حق گو
   ✔ 1395/08/12  2016/11/02
    پانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان کودکان ایران
PDF   

●  مروری بر مواد مورد استفاده در پالپکتومی دندا نهای شیری و میزان موفقیت ا نها
   ◂ رزا حق گو
   ✔ 1394/05/07  2015/07/29
    چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   

●  ترمیم پرفوراسیون فورکای مولر شیری؟ مروری بر مقالات
   ◂ رزا حق گو
   ✔ 1394/05/07  2015/07/29
    چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   

●  ارزیابی ابعاد قوس دندانی در کودکان مبتلا به اپنه انسدادی در خواب
   ◂ رزا حق گو
   ✔ 1394/03/24  2015/06/14
    congress of Euoropean orthodontic society
PDF   کتاب ها

●  کتاب ملی دندانپزشکی کودکان (فصل 6)
   ◂ مریم خوردی مود

●  پوسیدگی شناسی در دندانپزشکی کودکان

پایان نامه ها

●  بررسی کلینیکی و رادیوگرافیکی اثرMTA در مقایسه با پروپولیس در پالپوتومی مدندان های مولار شیری
   ◂ سمانه اقازاده

●  evaluation of antibacterial effect of nano silver and sodium hypochlorite and saline in irrigation of primary molar canal
   ◂ فراست مرادی

●  مقایسه تاثیر انتی باکتریال کلر هگزیدین 0/2 و غلظت های مختلف عصارهcyperaceaدر محیط ازمایشگاهی
   ◂ حمیده فرجیان زاده

●  مقایسه تاثیر انتی باکتریال کلر هگزیدین 0/2 و غلظت های مختلف عصاره altaea oficinalisدر محیط ازمایشگاهی
   ◂ الهه افشاری

●  بررسی مقایسه ای اثر نانوهیدروکسی اپاتیت و پوسته تخم مرغ بر ضایعات اروزیو مینای دندان های دایمی پس از مواجه با ماالشعیر
   ◂ مایده یابری محمد

●  Remineralization effect of egg shell versus nano hydroxyapatite on caries-like lesions in permanent teeth
   ◂ مطهره احمدوند

●  مقایسه اثرتری کلسیم فسفات و CPP-ACP(tooth mousse)بر رمینرالیزاسیون مینا در ضایعات اروژن ناشی از مصرف نوشابه گازدار
   ◂ زهرا قربانی

●  Evaluation of antimicrobial effect including nanosilver on Entrocucus fetalis
   ◂ مجتبی جعفری

●  Evaluation of relationship between passive smoking and dental caries in children
   ◂ فاطمه حمیدی فرید

●  Evaluation of the antimicrobial effect of conventional and nanosilver-containing resin modified glass ionomer(RMGI) on oral streptococci
   ◂ حمیدرضا مشفقینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید