دانشگاه شاهد

رخساره صادقی

دانشیار - دکترای تخصصی پریودنتولوژی


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پریودنتولوژی و ایمپلنتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (19)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر کاربرد الوگرفت استخوانی منجمد خشک و الوگرفت استخوانی منجمد خشک نسبتاً دمینرالیزه بر روی رژنراسیون استخوانی در نقایص استخوانی ایجاد شده در کالواریوم خرگوش: مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک
   ◂ محمد نجفی، حسن سمیاری، رخساره صادقی، فاطمه مشهدی عباس، فرشته شانه ای
   ✔ 1398/09/11  2019/12/02
    مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Journal of Dental Medicine


●  A novel, cell-permeable, collagen-based membrane promotes fibroblast migration
   ◂ R. Sadeghi, P. Mahdavi, W. S. Lee, B. Quan, E. Sone, B. Ganss, C. A. Mcculloch
   ✔ 1397/02/16  2018/05/06
    Journal of Periodontal Research


●  Interleukin-17 and interleukin-23 levels in gingival crevicular fluid of patients with chronic and aggressive periodontitis
   ◂ Rokhsareh Sadeghi, Mandana Sattari, Fatemeh Dehghan, Solmaz Akbari
   ✔ 1397/01/12  2018/04/01
    Central European Journal of Immunology


●  اثر دیابت ملیتوس نوع 1 با وضیت پریودنتالی و دندانها
   ◂ Rokhsare Sadeghi، Feriyal Taleghani، سمیرا محمدی، زهرا ظهری
   ✔ 1396/04/10  2017/07/01
    Journal of Clinical and Diagnostic Research


●  بررسی تاثیر کلینیکی ژل کلرهگزیدین در مبتلایان به پریودنتیت مزمن
   ◂ فریال طالقانی، رخساره صادقی، ناصر ولایی، راضیه نژادی، علی نعمت الله
   ✔ 1396/04/10  2017/07/01
    تحقیق در علوم دندانپزشکی


●  تاثیر لیزر دیود به عنوان درمان چانبی در کنار جرمگیری و تسطیح سطح ریشه در درمان پریودنتیت مزمن
   ◂ Rokhsare Sadeghi، Hasan Semyari، میرزایی، شیخ نژاد، شانه ای، ظهری
   ✔ 1396/01/21  2017/04/10
    Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences


●  Histologic and histomorphometric evaluation of bone regeneration using nanocrystalline hydroxyapatite and human freeze-dried bone graft
   ◂ Rokhsareh Sadeghi, Mohammad Najafi, Hassan Semyari, Fatemeh Mashhadiabbas
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
     Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthop?die


●  Comparison of Implant Stability Using Resonance Frequency Analysis: Osteotome Versus Conventional Drilling
   ◂ Rokhsare Sadeghi, Amir Reza Rokn, Asghar Miremadi
   ✔ 1395/07/09  2016/09/30
    Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences- It,s Title Changed


●  A randomized controlled evaluation of alveolar ridge preservation following tooth extraction using deproteinized bovine bone mineral and demineralized freeze-dried bone allograft
   ◂ Maryam Babaei, Rokhsareh Sadeghi, Sasghar Miremadi, Fatemeh Mashadi Abbas
   ✔ 1394/12/18  2016/03/08
    Dental Research Journal


●  بررسی کیفیت زندگی از نظر سلامت دهان و دندان در بیماران دیابتی
   ◂ Rokhsare Sadeghi، Feriyal Taleghani، ساره فرهادی
   ✔ 1393/08/01  2014/10/23
    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
مقالات کنفرانسی (6)   Download XML   Download TXT

●  پاسخ کموتاکتیک و پرولیفراتیو سلولهای فیبروبلاست لثه ای به فاکتور رشد انسولینی نوع 1
   ◂ رخساره صادقی، کریستوفر مک کالا
   ✔ 1397/02/07  2018/04/27
    چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی
PDF   

●  بررسی میزان اینترلوکین 17 و 23 در مایع شیار لثه بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و مهاجم
   ◂ رخساره صادقی، ماندانا ستاری، فاطمه دهقان
   ✔ 1393/02/11  2014/05/01
    دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  مویزین و پریودنتیت مزمن
   ◂ رخساره صادقی، قالیخانی، ستاری، یگانه، شهنواز، محمدی
   ✔ 1393/02/11  2014/05/01
    دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  بررسی کلینیکی و هیستوژیک کاربرد دو ماده پیوندی در حفظ ساکت دندان پس از کشیدن
   ◂ مریم بابایی، رخساره صادقی
   ✔ 1392/08/09  2013/10/31
    سیزدهمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران
PDF   

●  بررسی نتایچ دراز مدت درمانهای بازسازی کننده پریودنتال
   ◂ رخساره صادقی
   ✔ 1391/02/19  2012/05/08
    پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران
PDF   

●  ملاحظات دندان پزشکی در زنان باردار
   ◂ رخساره صادقی
   ✔ 1387/12/14  2009/03/04
    دومین سمینار ملاحظات دندانپزشکی در بیماران خاص و سیستمیک


پایان نامه ها

●  مقایسه ازمایشگاهی تاثیر محلول نانونقره و دهانشویه کلرهگزیدین بر روی تشکیل بیوفیلم باکتری های دهانی
   ◂ امیر شفایی مبارکه

●  تاثیر لیزر دایود 940 نانومتر همراه با درمان جرمگیری در مقایسه با جرمگیری به تنهایی به روی بهبود شاخص‌های کلینیکی و میکروبیولوژیک ارزیابی سلامت پریودنتال
   ◂ زهرا ظهری

●  بررسی عملکرد ضد میکروبی و کینتیک مرگ در استفاده از محلول نانو نقره بر علیه میکروارگانیسم های پلاک دندانی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ صادق خدایی

●  بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک اثر نانوبن و L-PRF بر بازسازی استخوان در کالواریوم خرگوش
   ◂ طیبه مبلغی

●  بررسی میزان S100A12 (EN-RAGE و IL-22 در مایع شیار لثه بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و ژنژویویت درمقایسه با گروه سالم
   ◂ مریم عمادی

●  بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک کاربرد FDBA , PDFDB, nanocrystalline hydroxyapatite در بازسازی نقایص استخوانی ایجاد شده در کالواریم خرگوش
   ◂ محمد نجفی

●  مقایسه تاثیر bio-oss با DFDBA بر وضعیت کلینیکی و هیستولوژیکی ریج الویولار بعد از کشیدن دندان
   ◂ مریم بابایی

●  مقایسه ازمایشگاهی اثر ضد میکروبی محلولهای نانوسیلور و کلرهگزیدین بر استرپتوکوکوس سانگوییس و اکتینومایسس ویسکوزوس
   ◂ فاطمه شریف

●  بررسی میزان IL-1و IL-23 در مایع شیار لثه بیماران مبتلا به پریودنتیت مهاجم
   ◂ فاطمه دهقان مهدی ابادی

●  Type 1 Diabetic and its relationship with dental and periodontal disease
   ◂ سمیرا محمدیان روشننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید