دانشگاه شاهد

مجید مهران

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان - اطفال و پیشگیری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (14)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک MTA و پروپولیس در پالپوتومی مولارهای شیری
   ◂ سمانه اقازاده-، فاطمه کدخدایی، مجید مهران- ، رزا حقگو-
   ✔ 1397/08/05  2018/10/27
    Iranian Endodontic Journal


●  مقایسه اثر انتی باکتریال کلر هگزیدین0/2? و غلظت های مختلف عصاره Cyperus rotundus
   ◂ رزا حقگو- مجید مهران- حمیده فرجیان زاده- الهه افشاری- نفیسه فرجیان زاده
   ✔ 1396/07/02  2017/09/24
    Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry


●  اثرات انتی باکتریال غلظت های مختلف ریشه گیاه Althaea officinalis به جای کلرهگزیدین 0/2? و پنی سیلین روی استرپتوکک موتان و لاکتوباسیل( ازمایشگاهی)
   ◂ رزا حقگو - مجید مهران - الهه افشاری - حمیده فرجیان زاده- مطهره احمد وند
   ✔ 1396/05/15  2017/08/06
    Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry


●  اثر رمینرالیزاسیون پوسته تخم مرغ به جای نانوهیدروکسی اپاتیت در ضایعات شبه پوسیدگی دندان های شیری
   ◂ رزا حق گو، مجید مهران
   ✔ 1395/01/12  2016/03/31
    Journal of International Oral Health


●  مقایسه اثر موضعی NovaMin و نانوهیدروکسی اپاتیت بر رمینرالیزاسیون ضایعات شبه پوسیدگی دندانهای دایمی
   ◂ ساره مشاوری نیا، رزا حق گو، مجید مهران
   ✔ 1394/03/26  2015/06/16
    مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


●  مقایسه میدازولام دهانی و باکال در سدیشن دندانی کودکان
   ◂ سارا توسلی حجتی، رزا حق گو، مجید مهران، راحیل احمدی
   ✔ 1393/01/20  2014/04/09
    Iranian Journal of Pediatrics
PDF   

●  بررسی ازمایشگاهی اثر اضافه کردن زایلیتول به نوشابه های گازدار روی سختی مینای دندان دائمی
   ◂ رزا حق گو، مجید مهران
   ✔ 1392/05/24  2013/08/15
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran
PDF   

●  ارزیابی اثر زل و وارنیش فلوراید روی مقاومت رمینرالیزاسیون مینا: یک مطالعه ازمایشگاهی
   ◂ سارا توسلی حجتی، رزا حق گو، مجید مهران
   ✔ 1391/01/20  2012/04/08
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran
PDF   

●  ارزیابی هیستولوژیک پالپ دندان های شیری متعاقب پالپوتومی با فرموکرزول و SUAB2
   ◂ محمد رضا جلالی ندوشن، محسن ناصری، سارا توسلی حجتی، رزا حق گو، مجید مهران
   ✔ 1390/05/01  2011/07/23
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran


●   مقایسه تغییرات واکنش نسجی مواد SUAB1 و SUAB2 بر روی بافت زیر جلدی موش
   ◂ مجید مهران ، دکتر کیومرث نظری مقدم ، دکتر محسن ناصری ، دکتر رضا صداقت ،دکتر نوشین جلایر نادری
   ✔ 1389/06/01  2010/08/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   پایان نامه ها

●  بررسی کلینیکی و رادیوگرافیکی اثرMTA در مقایسه با پروپولیس در پالپوتومی مدندان های مولار شیری
   ◂ سمانه اقازاده

●  مقایسه تاثیر انتی باکتریال کلر هگزیدین 0/2 و غلظت های مختلف عصارهcyperaceaدر محیط ازمایشگاهی
   ◂ حمیده فرجیان زاده

●  بررسی ازمایشگاهی اثر انتی باکتریال عصاره گیاه پنیرک بر استرپتوکوکوس موتانس لاکتوباسیلوس کازیی و مقایسه ان با اثر کلرهگزیدین 12
   ◂ محمد صادق کاظمی

●  Remineralization effect of egg shell versus nano hydroxyapatite on caries-like lesions in permanent teeth
   ◂ مطهره احمدوند

●  مقایسه تاثیر نانوهیدروکسی اپاتیت و پوسته تخم مرغ بر رمینرالیزاسیون ضایعات شبه پوسیدگی دندانهای دایمی
   ◂ مطهره احمدوند

●  طراحی و ساخت پوشش عروسکی سرنگ و سر سوزن اطفال و بررسی مقایسه ای ان با سرنگ متداول از نظر اضطراب و درد در کودکان
   ◂ محسن عشوریون

●  مقایسه اثر میدازولام بوکال و شربت میدازولام بر ارام بخشی گودگان غیر همکار حین درمان های دندانپزشکی
   ◂ منیره توحیدرهبری

●  بررسی تاثیر دو سیستم ادهزیوسلف اچ دو جزئی و توتال اچ یک جزئی بر ریزنشت سیلنت در دندانهای دائمی
   ◂ نفیسه شیخ بهای

●  بررسی تاثیر دو سیستم ادهزیو Self-etch و One-Bottle بر استحکام برشی باند سیلنت به مینای دندان های شیری و دائمی
   ◂ حکیمه نوری اعتماد

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید