دانشگاه شاهد

محمدعلی اصغری مقدم

استاد - دکتری تخصصی روان شناسی بالینی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (79)   Download XML   Download TXT

●  بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس فاجعه امیزی درد بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن
   ◂ نرجس رحمتی، محمد علی اصغری مقدم، محمد رضا شعیری، محسن پاک نژاد-زهرا رحمتی، نادر معروفی، حسن نایب اقایی
   ✔ 1396/02/11  2017/05/01
    مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام


●  بررسی ویژگیهای سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار
   ◂ محمد علی اصغری مقدم، گیتی شمس، عباس رحیمی نژاد، خدیجه علوی
   ✔ 1395/11/11  2017/01/30
    پژوهشهای کاربردی روانشناختی - روان شناسی و علوم تربیتی سابق


●  Psychometric properties of Social Safeness and Pleasure Scale (SSPS)
   ◂ Khadije Alavi, Mohammad Ali Asghari Moghadam, Abbas Rahiminezhad, Hojatolah Farahani, Morteza Modares Gharavi
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    Indian journal of fundemental and applied life sciences


●  اثربخشی اموزش تمرکز بر تکلیف بر کاهش نشانگان اضطراب در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدعلی اصغری مقدم، کریم گل محمدی
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
PDF   

●  وارسی پایایی ازمون رورشاخ در کودکان 01 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدعلی اصغری مقدم، نسیم کاشفی
   ✔ 1395/09/28  2016/12/18
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس امنیت و لذت اجتماعی
   ◂ خدیجه علوی، محمدعلی اصغری مقدم، عباس رحیمی نژاد، حجت اله فراهانی، مرتضی مدرس غروی
   ✔ 1395/09/11  2016/12/01
    اصول بهداشت روانی=journal of fundamentals of mental health


●  The mediating role of catastrophizing in the relationship between pain intensity and depressed mood in older adults with persistent pain: A longitudinal analysis
   ◂ Bradley M.Wooda, Michael K. Nicholas, Fiona M. Blytha, Aliasgharia, Bradley M. Wooda, Michael K. Nicholas, Fiona M. Blytha, Ali Asghari A, Stephen Gibsonc
   ✔ 1395/08/21  2016/11/11
    Scandinavian Journal of Pain


●  studyItem response theory analysis of the Pain Self-Efficacy QuestionnaireDaniel
   ◂ Daniel S.J. Costaa, Ali Asgharia, Michael K. Nicholas
   ✔ 1395/08/21  2016/11/11
    Scandinavian Journal of Pain


●  رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطهای مشکلات بینفردی
   ◂ محمد علی اصغری مقدم، خدیجه عاوی، گیتی شمس، زهرا علامه، حجت الله فراهانی
   ✔ 1395/07/08  2016/09/29
     روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران=Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - اندیشه و رفتار سابق


●  ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان
   ◂ خدیجه علوی، محمدعلی اصغری مقدم، عباس رحیمی نژاد، حجتاله فراهانی
   ✔ 1395/03/22  2016/06/11
    پژوهش در سلامت روان شناختی
مقالات کنفرانسی (12)   Download XML   Download TXT

●  An Investigation of The Effectiveness of a Composed Model of Cognitive- behavior Headache Management on the Treatment of Anxiety, Depression, Stress and Migraine Symptoms
   ◂ Hamedi, Asghari Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1392/04/13  2013/07/04
    3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  Adolescent (STAXI-2 C/A) questionnaire amongst 12-17 year Old Iranian Students
   ◂ azam bar abadi, Mohammadali Moghaddam, Lella Heydarinasab
   ✔ 1391/07/17  2012/10/08
    پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
PDF   

●  اضطراب بیماران درد مزمن دارای تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   ◂ فاطمه مسکریان، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/03/11  2012/05/31
    پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
PDF   

●  درد مزمن ، افسردگی و افکار خودکشی : بررسی نقش تعدیل کننده افسردگی بر رابطه بین شدت درد و افکار خود کشی در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ اکبری، برومند، اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، مسگریان، معروفی، ابراهیمی، نایب
   ✔ 1391/03/10  2012/05/30
    پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
PDF   

●  بررسی خشم و راه های بیان و کنترل ان در میان دانشجویان
   ◂ فرهاد جعفری، محمدعلی اصغری مقدم، فاطمه دهقان
   ✔ 1390/02/22  2011/05/12
    بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


●  بررسی مقایسه عاطفه منفی در میان دانشجویان ایثارگر و دانشجویان ازاد
   ◂ فرهاد جعفری، محمدعلی اصغری مقدم، فاطمه دهقان
   ✔ 1390/02/22  2011/05/12
    بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


●  پذیرش درد مزمن با ناتوانی جسمی و اختلال در عملکرد روزانه بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، فاطمه مسکریان
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران


●  اثربخشی اموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک به مادران بر مشکلات رفتاری کودکان
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، سعیده سادات مصطفوی، جواد محمودی قرایی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران


●  تاثیر اموزش راهبرد شکرگزاری سلیگمن بر عاطفه مثبت، شادکامی و خوش بینی
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، زینب لشنی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران


●  رابطه شکرگزاری با عاطفه مثبت و منفی، شادکامی و خوش بینی دانشجویان
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، زینب لشنی
   ✔ 1389/02/22  2010/05/12
    پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
کتاب ها

●  انسان و سلامت جنسی. تشخیص و درمان اختلالات جنسی از نظر روان شناختی

پایان نامه ها

●  تاثیر القای خلق از طریق فیلم بر استانه تحمل و شدت درد با توجه به نقش تعدیل کننده فاجعه امیز کردن درد در دانشجویان دانشگاه شاهد
   ◂ میلاد عابدی قلیچ قشلاقی

●  بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی مقیاس فاجعه امیز کردن درد و مقایس ترس از حرکت/اسیب دیدگی مجدد در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن
   ◂ نرجس رحمتی

●  مقایسه خود کارامدی، اضطراب اجتماعی، کمرویی پرخاشگری و عزت نفس در دانش اموزان دبیرستانی با سطوح جرات ورزی متفاوت
   ◂ فاطمه خزایی

●  بررسی رابطه ساده و چندگانه خشم شرم بازداری رفتاری کمرویی و افسردگی با اضطراب اجتماعی در نمونه ی دانشجویی با توجه به جنسیت
   ◂ مهدی حسنوند عموزاده

●  بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه پذیرش درد مزمن در نمونه های ایرانی مبتلا به درد مزمن
   ◂ فاطمه مسکریان

●  بررسی رابطه ساده و چندگانه خشم، خود کارامدی مربوط به درد و فاجعه افرینی با افکار خودکشی در نمونه ای از بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ اکرم برومند

●  بررسی مقدماتی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زنان و فرم تجدید نظر شده مقیاس پریشانی جنسی زنان در نمونه ای از زنان ایرانی
   ◂ مریم قسامی

●  تاثیر اموزش شیوه بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک به مادران بر کاهش مشکلات زفتاری کودکان و تنیدگی والدین
   ◂ سعیده مصطفوی

●  اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی-رفتاری کنترل درد و خشم بر کاهش افسردگی، اضطراب و اختلال در عملکرد روزانه بیمارن مبتلا به کمر درد مزمن
   ◂ نرگس محرابیان

●  بررسی اثر بخشی تلفیقی شناختی- رفتاری سردرد و خشم بر کاهش علائم سردرد میگرن، استرس و افسردگی در نمونه ای از بیماران سردرد میگرنی و مقایسه نتایج ان با گروه کنترل
   ◂ وجیهه حامدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید