دانشگاه شاهد

ستار زرکلام

دانشیار - دکتری حقوق خصوصی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : حقوق
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (33)   Download XML   Download TXT

●  مطالعه تطبیقی ماهیت تبلیغات مقایسه ای و ارزیابی ان در قوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا
   ◂ ستار زرکلام
   ✔ 1398/01/21  2019/04/10
    حقوق تطبیقی - نامه مفید سابق
PDF   

●  الزامات شکل گیری قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران از نظر بین المللی اسناد
   ◂ ستار زرکلام
   ✔ 1396/11/30  2018/02/19
    AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
PDF   

●  Protection of Software by Droit dauteur (Copyrights) in Iranian Law In Light of International and European Documents
   ◂ Sattar Zarkalam
   ✔ 1396/11/07  2018/01/27
    Journal of Politics and Law
PDF   

●  ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان اثار و مجریان در حقوق فرانسه
   ◂ ستار زرکلام
   ✔ 1396/07/01  2017/09/23
    حقوق خصوصی - اندیشه های حقوق خصوصی سابق- اندیشه های حقوقی سابق
PDF   

●  حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه
   ◂ ستار زرکلام، امین روح الامینی
   ✔ 1396/06/25  2017/09/16
    حقوق خصوصی - اندیشه های حقوق خصوصی سابق- اندیشه های حقوقی سابق


●  مدیریت دیجیتالی حقوق مالکیت ادبی و هنری
   ◂ ستار زرکلام
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law


●   انواع مختلف همکاری در ایجاد رایانه حقوق برنامه ها یا نرم افزارها و دانشکده ها (مطالعه ایران و قانون اروپا)
   ◂ ستار زرکلام
   ✔ 1395/11/27  2017/02/15
    Journal of Fundamental and Applied Sciences
PDF   

●  حقوق
   ◂ ستار زرکلام
   ✔ 1395/10/18  2017/01/07
    Journal of Fundamental and Applied Sciences
PDF   

●   حمایت از افرینشهای مرتبط با مد در چارچوب حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و فرانسه
   ◂ امین روح الامینی، ستار زرکلام
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    Journal of Politics and Law
PDF   

●  Long Steps of Irans Rights in Further Coordination with Berne Convention and WIPO Treaty about Royalty (copyright)
   ◂ Sattar Zarkalam
   ✔ 1394/10/11  2016/01/01
    International Journal of Humanities and Cultural Studies
کتاب ها

●  حمایت های حقوقی از پدیداورندگان نرم افزار
   ◂ محمدحسن محوری

●  جامعه بین المللی و حقوق بین الملل

●  اعتماد سازی در تجارت الکترونیک

●  اعتمادسازی در تجارت الکترونیکی: مسائل حقوقی مرتبط با استفاده بین المللی از شیوه های گواهی و امضای الکترونیکی

●  قراردادهای حقوق مولف

●  حقوق تجارت الکترونیکی
   ◂ ستار زرکلام

●   حقوق مالکیت ادبی و هنری

●  قانون مالکیت فکری فرانسه و المان

●  قراردادهای انفورماتیک

پایان نامه ها

●  تبیین اصول و قواعد مشترک بین ایین دادرسی مدنی و کیفری
   ◂ عهدیه اسفندی یاری مهنی

●  تحلیل حقوقی و تعهدات بانک گشاینده اعتبار اسنادی در مقابل خریدار و فروشنده
   ◂ مهدی تلبا

●  تحلیل و تبیین حقوق و تعهدات طرفین در قراردادهای لیزینگ
   ◂ حسین بازاری

●  تبیین اختیار دادرس در ارزیابی دلایل ابزاری اصحاب دعوا در دادرسی های مدنی در پرتوی رویه قضایی
   ◂ مهران جدیدی

●  تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه ان با رهن مدنی
   ◂ زهره صادقی تفتی

●  جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری
   ◂ رحمن عمروانی

●  تبیین ضرورتها و الزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی مرتبط با اعمال حقوقی
   ◂ فاطمه شفیعی

●  تحلیل حقوقی ادغام شرکتها در حقوق ایران در پرتو لایحه تجارت 1384 با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس
   ◂ مهدی حقیقت جو

●  تعیین ماهیت اثارو مشروعیت مرور زمان در زمینه برات سفته ی چک در حقوق ایران
   ◂ حسین خزانی سلطان احمدی

●  تحلیل نو اوری لایحه تجارت در زمینه چک و مطالعه تطبیقی در کنوانسیون ژنو و قانون نمونه انستیرال
   ◂ حمید طاهری دادگرنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید