دانشگاه شاهد

جهانگیر پیام ارا

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (31)   Download XML   Download TXT

●  Analyses on Potential hazard for Vegetation
   ◂ Jahangir Payamara
   ✔ 1390/11/12  2012/02/01
    Asian Journal of Biochemical and Pharmaceutical Research
PDF   

●  Comparing Energy in Different Buildings using two Insulators
   ◂ Jahangir Payamara, M. Honaryar, M. Soltani, J. Vahedi
   ✔ 1390/10/14  2012/01/04
    Advances in Applied Science Research
PDF   

●  Reduction of Ammonia from Sheepcote
   ◂ Jahangir Payamara, Aria Payamara
   ✔ 1390/08/10  2011/11/01
    Asian Journal of Biochemical and Pharmaceutical Research


●  Analyses on soil bulk density of rice field in Gilan province in the north of Iran
   ◂ Jahangir Payamara
   ✔ 1390/04/10  2011/07/01
    International Journal of ChemTech Research


●  Reducing of Pollutions Molecules in the Air by Photochemical Processing
   ◂ Jahangir Payamara
   ✔ 1390/04/10  2011/07/01
    International Journal of ChemTech Research


●  A study on sugarcane diseae diagnosis at Khoozestan region in South of Iran
   ◂ Jahangir Payamara
   ✔ 1390/04/10  2011/07/01
    International Journal of ChemTech Research


●  Fuel ethanol production from biomass conversion in Iran
   ◂ Jahangir Payamara, Aria Payamara
   ✔ 1390/04/10  2011/07/01
    International Journal of ChemTech Research


●  Usage of Wood Vinegar as New Organic Substance
   ◂ Jahangir Payamara
   ✔ 1390/04/10  2011/07/01
    International Journal of ChemTech Research


●  A Study of Photo physical Properties of End Polymeric Material
   ◂ Jahangir Payamara
   ✔ 1390/04/10  2011/07/01
    International Journal of ChemTech Research


●  Microstructures & Properties Changes Induced by Nitrogen Ion Implantation on Chromium Films
   ◂ Jahangir Payamara, Dr. M Ghoranneviss
   ✔ 1389/10/11  2011/01/01
    International Journal of ChemTech Research
مقالات کنفرانسی (8)   Download XML   Download TXT

●  Thermal conductivity of a new insulator
   ◂ Jahangir Payamara
   ✔ 1390/03/19  2011/06/09
    International Green Energy Coference


●  اندازه‌گیری و محاسبه پایداری بایاس ژیروسکوپ تار نوری
   ◂ حسن خوش منش، جهانگیر پیام ارا، رضا پورصالحی
   ✔ 1389/11/21  2011/02/10
    سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
PDF   

●  Energy from Forestry & Agricultural Residues
   ◂ J. Payamara
   ✔ 1389/09/03  2010/11/24
    Power & Energy Systems


●  رفتار گرمایی اجسام عایق
   ◂ جهانگیر پیام ارا
   ✔ 1388/05/21  2009/08/12
    proceedings of seep2009


●  مطالعه عکس العمل شیمیایی تابش خورشیدی
   ◂ جهانگیر پیام ارا
   ✔ 1388/05/21  2009/08/12
    proceedings of seep2009


●  خواص گذار فازی مواد فلزی سخت به منظور انتقال انرژی خورشیدی
   ◂ جهانگیر پیام ارا
   ✔ 1388/02/19  2009/05/09
    international confrance on sustainable energy and environment


●  کاهش مصرف گرمایی در ساختمان سازی با استفاده از گونی به عنوان عایق گرمایی
   ◂ جهانگیر پیام ارا
   ✔ 1388/02/19  2009/05/09
    international confrance on sustainable energy and environment


●  بهره انرژی در فصل سرما با استفاده از عایق در ساختمان ها
   ◂ جهانگیر پیام ارا
   ✔ 1387/05/29  2008/08/19
    world renewable energy


کتاب ها

●  واژگان فیزیک

پایان نامه ها

●  ساخت و مشخصه یابی کامپوزیت نانو لوله کربنی چند دیواره با اکسید روی
   ◂ سلمان فهلی

●  مطالعه و مشخصه یابی ژیروسکوپ فیبر نوری
   ◂ حسن خوش منش

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید