دانشگاه شاهد

عارف درودی

دانشیار - دکترا برق- قدرت


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق : 2035
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212035
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (35)   Download XML   Download TXT

●  High torque and excessive vibration on the induction motors under special voltage fluctuation conditions
   ◂ Morteza Ghaseminezhad, Aref Doroudi, Seyed Hossein Hosseinian, Alireza Jalilian
   ✔ 1400/08/03  2021/10/25
     COMPEL-The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering


●  Electricity distribution grids resilience enhancement by network reconfiguration
   ◂ Hamed Sabouhi, Mahmud Fotuhi?Firuzabad, Mahdi Bashiri, Aref Doroudi
   ✔ 1400/05/10  2021/08/01
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  A New Consensus-based Distributed Adaptive Control for Islanded Microgrids
   ◂ Aref Doroudi, M. Keshavarz, N.M. Dehkordi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics


●  A novel matrix based systematic approach for vulnerability assessment
   ◂ Aref Doroudi, Hamed Sabouhi, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, Mahdi Bashiri
   ✔ 1399/10/12  2021/01/01
     COMPEL-The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering


●  Analytical Field Study on Induction Motors Under Fluctuated Voltages
   ◂ A. Jalilian, M. Ghasemineghad, A. Doroudi, S.H. Hosseinian
   ✔ 1399/10/12  2021/01/01
    Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  A Novel Hybrid Droop-Isochronous Control Strategy for Microgrid Management
   ◂ Aref Doroudi, Mohammad Hosein Kazemi, M. Keshavarz, N.M. Dehkordi
   ✔ 1399/10/12  2021/01/01
    Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  A Novel Adaptive Distributed Secondary Voltage Controller With High Convergence Rate for Islanded Microgrids
   ◂ Aref Doroudi, Mohammad Hosein Kazemi, Mohesen Keshavarz, Nima Mahdian Dehkordi
   ✔ 1399/08/17  2020/11/07
    IEEE Systems Journal


●  Hybrid AC/DC microgrids flexible reliability index by using the axiomatic design concept
   ◂ Hamed Sabouhi, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, Mahdi Bashiri, Aref Doroudi
   ✔ 1399/08/14  2020/11/04
    IET Generation, Transmission & Distribution


●  Data mining based excitation system parameters estimation considering DCS and PMU measurements using cubature Kalman filter
   ◂ A. Mohseni, Aref Doroudi, M. Karrari
   ✔ 1399/07/02  2020/09/23
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  Electrical Power System Resilience Assessment: A Comprehensive Approach
   ◂ H. Sabouhi, A. Doroudi, Mahmud Fotuhi Firuzabad
   ✔ 1399/03/15  2020/06/04
    IEEE Systems Journal
مقالات کنفرانسی (36)   Download XML   Download TXT

●  معرفی شاخص ارزیابی تاب اوری شبکه های قدرت با استفاده از شمارش مسیرهای ممکن بین منابع تولید و مصارف
   ◂ حامد صبوحی، عارف درودی، مهدی بشیری، محمود فتوحی فیروز اباد
   ✔ 1399/03/31  2020/06/20
    اولین کنفرانس مجازی ملی تاب اوری در صنعت برق
PDF   

●  ارزیابی رزونانس فرکانس بالا در مزارع بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه
   ◂ ازیتا نژادی، عارف درودی
   ✔ 1399/03/20  2020/06/09
    هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
PDF   

●  جبران دینامیکی افت لحظه‌ای ولتاژ ناشی از حفاظت ضد جزیره منابع تولید پراکنده
   ◂ عارف درودی، هنگامه اسدیان
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
PDF   

●  بررسی محدودکننده جریان خطا رزونانسی نوع سری
   ◂ امیر فرجیان، عارف درودی
   ✔ 1395/02/24  2016/05/13
    دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
PDF   

●  مکان یابی خطا در خطوط انتقال با در نظر گرفتن خازن شنت خطوط
   ◂ جواد براتی، عارف درودی
   ✔ 1394/11/28  2016/02/17
    سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  تشخیص خطای میله شکسته در ماشین القایی با استفاده از روش المان محدود و انالیز طیف فرکانسی
   ◂ امین درویشی، عارف درودی
   ✔ 1394/11/28  2016/02/17
    سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  تحلیل موتور سنکرون اهنربای دایم خطی مبتنی بر روش اجزای محدود با رویکرد کاهش نیروی بازدارنده
   ◂ سجاد ملکی ورنامخواستی، عارف درودی
   ✔ 1394/11/28  2016/02/17
    سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  مدل سازی الکتروترمال و شبیه سازی محدودساز ابررسانایی جریان خطای مقاومتی دمابالا با منبع خنکسازی دماپایین
   ◂ محمدرضا صافی، عارف درودی
   ✔ 1394/08/11  2015/11/02
    سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
PDF   

●  Effects of FCL on operation of SEF-DFIG in wind turbine systems during grid fault
   ◂ Mehrdad Moradi, Mohamad Reza Besmi, Aref Doroudi, Mehrdad Fazli
   ✔ 1394/06/11  2015/09/02
    computation problems of electrical Engineering
PDF   

●  Application of Dynamic Phasor Method in Modeling and Analysis of Renewable Energy Source
   ◂ Mustafa Kazemi, Aref Doroudi
   ✔ 1394/02/15  2015/05/05
    کنفرانس علوم، مهندسی و فن اوریهای محیط زیست
PDF   کتاب ها

●  ماشینهای الکتریکی
   ◂ سید حسین حسینیان - عارف درودی

●  کیفیت توان
   ◂ سید حسین حسینیان - عارف درودی

●  تحلیل ماشینهای الکتریکی با روش عناصر محدود
   ◂ مجتبی میرسلیم - عارف درودی - محمد حالتی املشی

پایان نامه ها

●  مدل معکوس گرمایی موتور القایی با استفاده از شبکه های عصبی برای تخمین انواع تلفات توان
   ◂ مهدی یوسف

●  انتخاب اینورتر مستر جایگزین در صورت بروز خطا بر روی اینورتر مستر اصلی
   ◂ سینا کاکایی

●  ارزیابی رزونانس فرکانس بالا در مزارع بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه ) DFIG ( و ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ) PMSG )
   ◂ ازیتا نژادی کلاریجانی

●  تخمین پارامترهای سیستم تحریک و گاورنر ژنراتور نیروگاهی با استفاده از داده های اندازه گیری محلی و PMU به منظور انجام مطالعات پایداری
   ◂ عادل محسنی

●  متامدلینگ یک ماشین PMSM با در نظر گرفتن مدار معادل مغناطیسی
   ◂ علی فرزانه

●  ارائه شاخصی جهت مقایسه تاب اوری شبکه های قدرت
   ◂ حامد صبوحی

●  استفاده از ذخیره ساز انرژی از نوع فلایویل برای حذف فلش ولتاژ
   ◂ سیدمهدی جعفری جشوقانی

●  استفاده از طیف لیاپانوف در پردازش و رتبه بندی شرایط اضطراری شبکه های قدرت
   ◂ محمدرضا چراغ زاده

●  برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور در پستهای فشارقوی سیستم انتقال
   ◂ مریم یوزباشی

●  جبران دینامیکی افت لحظه ای ولتاژ ناشی از حفاظت - ضد جزیره منابع تولید پراکنده
   ◂ هنگامه اسدیاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید