دانشگاه شاهد

عارف درودی

دانشیار - دکترا برق- قدرت


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق : 2035
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212035
پیوندها :
 

دروس مجازی

بررسی حالات گذرا درسیستمهای قدرت(1) - دوشنبه (11:00-13:00) ورود به کلاس
کیفیت توان (1) - شنبه (11:00-13:00) ورود به کلاس
ماشین های الکتریکی 1(1) - سه شنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (26)   Download XML   Download TXT

●  Electrical Power System Resilience Assessment: A Comprehensive Approach
   ◂ H. Sabouhi, A. Doroudi, Mahmud Fotuhi Firuzabad, M. bashiri
   ✔ 1399/03/15  2020/06/04
    IEEE Systems Journal


●  Robust Kalman filter-based method for excitation system parameters identification using real measured data
   ◂ Adel Mohseni, A. Doroudi, M. Karrari
   ✔ 1398/10/09  2019/12/30
    Journal of Energy Management and Technology


●  Continuous Estimation of Speed and Torque of Induction Motors Using the Unscented Kalman Filter under Voltage Sag
   ◂ Amin Darvishi, Aref Doroudi
   ✔ 1398/01/20  2019/04/09
    DYNA (Colombia)


●  تشخیص خطای میله شکسته روتور در موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش تبدیل موجک پیوسته
   ◂ امید عبدی منفرد، امین درویشی، عارف درودی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    مهندسی برق دانشگاه تبریز
PDF   

●  Diagnosis of rotor broken bars faults in squirrel cage induction motor using continuous wavelet transform
   ◂ Omid Abdi Monfared, Aref Doroudi, Amin Darvishi
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
     COMPEL-The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering


●  Novel modified impedance-based methods for fault location in the presence of a fault current limiter
   ◂ Javad Barati, Aref Doroudi
   ✔ 1397/05/05  2018/07/27
    Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences


●  Investigation of Increased Ohmic and Core Losses in Induction Motors Under Voltage Fluctuation Conditions
   ◂ Morteza Ghaseminezhad, Aref Doroudi, Seyed Hossein Hosseinian, Alireza Jalilian
   ✔ 1397/04/10  2018/07/01
    Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering


●  Two novel static and dynamic voltage stability based indexes for power system contingency ranking
   ◂ Aref Doroudi, Ali Motie Nasrabadi, Reza Razani
   ✔ 1397/01/26  2018/04/15
    IET Generation, Transmission & Distribution


●  تاثیر مدلسازی دینامیکی بار بر پایداری شبکه و تخمین پاراامترهای مدل دینامیکی انتخابی با فیلتر کالمن
   ◂ عارف درودی، هانیه نوری
   ✔ 1396/12/15  2018/03/06
    کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران


●  مکانیابی خطا در خطوط انتقال با حضور محدودکننده جریان خطا
   ◂ جواد براتی، عارف درودی
   ✔ 1396/09/01  2017/11/22
    مهندسی برق و الکترونیک ایران= Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers
مقالات کنفرانسی (35)   Download XML   Download TXT

●  معرفی شاخص ارزیابی تاب اوری شبکه های قدرت با استفاده از شمارش مسیرهای ممکن بین منابع تولید و مصارف
   ◂ حامد صبوحی، عارف درودی، مهدی بشیری، محمود فتوحی فیروز اباد
   ✔ 1399/03/31  2020/06/20
    اولین کنفرانس مجازی ملی تاب اوری در صنعت برق
PDF   

●  جبران دینامیکی افت لحظه‌ای ولتاژ ناشی از حفاظت ضد جزیره منابع تولید پراکنده
   ◂ عارف درودی، هنگامه اسدیان
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
PDF   

●  بررسی محدودکننده جریان خطا رزونانسی نوع سری
   ◂ امیر فرجیان، عارف درودی
   ✔ 1395/02/24  2016/05/13
    دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
PDF   

●  مکان یابی خطا در خطوط انتقال با در نظر گرفتن خازن شنت خطوط
   ◂ جواد براتی، عارف درودی
   ✔ 1394/11/28  2016/02/17
    سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  تشخیص خطای میله شکسته در ماشین القایی با استفاده از روش المان محدود و انالیز طیف فرکانسی
   ◂ امین درویشی، عارف درودی
   ✔ 1394/11/28  2016/02/17
    سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  تحلیل موتور سنکرون اهنربای دایم خطی مبتنی بر روش اجزای محدود با رویکرد کاهش نیروی بازدارنده
   ◂ سجاد ملکی ورنامخواستی، عارف درودی
   ✔ 1394/11/28  2016/02/17
    سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  مدل سازی الکتروترمال و شبیه سازی محدودساز ابررسانایی جریان خطای مقاومتی دمابالا با منبع خنکسازی دماپایین
   ◂ محمدرضا صافی، عارف درودی
   ✔ 1394/08/11  2015/11/02
    سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
PDF   

●  Effects of FCL on operation of SEF-DFIG in wind turbine systems during grid fault
   ◂ Mehrdad Moradi, Mohamad Reza Besmi, Aref Doroudi, Mehrdad Fazli
   ✔ 1394/06/11  2015/09/02
    computation problems of electrical Engineering
PDF   

●  Application of Dynamic Phasor Method in Modeling and Analysis of Renewable Energy Source
   ◂ Mustafa Kazemi, Aref Doroudi
   ✔ 1394/02/15  2015/05/05
    کنفرانس علوم، مهندسی و فن اوریهای محیط زیست
PDF   

●  بهبود عملکرد محدودکننده جریان هجومی نوع راکتور DC برای عملکرد در سیستم های مجهز به ریکلوزر
   ◂ پویا امیری، مهدی اخباری، عارف درودی
   ✔ 1393/08/05  2014/10/27
    بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق ایران
PDF   کتاب ها

●  ماشینهای الکتریکی
   ◂ سید حسین حسینیان - عارف درودی

●  کیفیت توان
   ◂ سید حسین حسینیان - عارف درودی

●  تحلیل ماشینهای الکتریکی با روش عناصر محدود
   ◂ مجتبی میرسلیم - عارف درودی - محمد حالتی املشی

پایان نامه ها

●  استفاده از ذخیره ساز انرژی از نوع فلایویل برای حذف فلش ولتاژ
   ◂ سیدمهدی جعفری جشوقانی

●  استفاده از طیف لیاپانوف در پردازش و رتبه بندی شرایط اضطراری شبکه های قدرت
   ◂ محمدرضا چراغ زاده

●  برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور در پستهای فشارقوی سیستم انتقال
   ◂ مریم یوزباشی

●  جبران دینامیکی افت لحظه ای ولتاژ ناشی از حفاظت - ضد جزیره منابع تولید پراکنده
   ◂ هنگامه اسدیان

●  مدلسازی موتور القایی قفس سنجابی سه فاز تحت ولتاژ ورودی نوسانی
   ◂ مرتضی قاسمی نژاد

●  تشخیص خطای میله شکسته روتور در موتور القایی قفسه سنجابی با استفاده از تبدیل موجک
   ◂ امید عبدی منفرد

●  استفاده از نمای لیاپانوف در رتبه بندی پیشامدهای اضطراری
   ◂ رضا رازانی

●  پیاده سازی سخت افزاری تخمینگر فیلتر کالمن UKF برای تخمینسرعت و گشتاور موتور القایی در حالت وقوع فلش ولتاژ
   ◂ امین درویشی

●  مدلسازی دینامیکی بار
   ◂ هانیه نوری

●  ساخت مولد فلیکر ولتاژ مدل تقویت کننده توان
   ◂ مهسا امیریاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید