دانشگاه شاهد

مهرداد رستمی

استاد یار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (27)   Download XML   Download TXT

●  طبقه بندی خطاهای داخلی و خارجی در ترانسفرماتورها بر اساس الگوریتم اس ترنسفرم
   ◂ عبدلعزیز اشرفیان، Mehrdad Rostami، Gevork Gharehpetian
   ✔ 1391/10/26  2013/01/15
    Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
PDF   

●   بهینه سازی و هماهنگی کنترلرهای کمکی جبرانساز توان راکتیو و پایدار کننده سیستم قدرت برای بهبود پایداری شبکه توسط الگوریتم ژنتیک
   ◂ علی درویش فالحی، Mehrdad Rostami، Aref Doroudi، عبدالعزیز اشرفیان
   ✔ 1391/09/11  2012/12/01
    Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
PDF   

●  Effect of Metal Oxide Surge Arrester on Ferroresonance inVoltage Transformer Including Nonlinear Core Losses
   ◂ Hamid Radmanesh, Mehrdad Rostami, Jafar Khalilpour
   ✔ 1391/07/24  2012/10/15
    International Journal of Computer and Electrical Engineering
PDF   

●  Ferroresonance in Voltage Transformer ConsideringLinear and Nonlinear Core Losses Effect
   ◂ Hamid Radmanesh, Mehrdad Rostami, Jafar Khalilpour
   ✔ 1391/07/24  2012/10/15
    International Journal of Computer and Electrical Engineering
PDF   

●  Hyperbolic S-transform-based method for classification of external faults, incipient faults, inrush currents and internal faults in power transformers
   ◂ A. Ashrafian, M. Rostami, G.B. Gharehpetian
   ✔ 1391/07/24  2012/10/15
    IET Generation, Transmission & Distribution
PDF   

●  Improved bridge type inrush current limiter for primary grounded transformers
   ◂ Seyed Majid Madani, Mehrdad Rostami, G.B. Gharehpetian, Reza Hagh Maram
   ✔ 1391/05/28  2012/08/18
    Electric Power Systems Research
PDF   

●  مکانیابی و سایزینگ بهینه تولیدات پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک برای بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه های شعاعی
   ◂ علی درویش فالحی، Mehrdad Rostami، سجاد شفیعی بهمنیری
   ✔ 1391/04/25  2012/07/15
    Archives Des Sciences
PDF   

●  محدود کننده جریان هجومی ترانسفرماتور با استفاده از پل سه فاز دیودی برای ترانس Y-yg
   ◂ سیدمجید مدنی، Mehrdad Rostami، Gevork Gharehpetian، دکرت حق مرام
   ✔ 1391/04/20  2012/07/10
    IET Electric Power Applications
PDF   

●  Application of Discrete S-Transform for Differential Protection of Power Transformers
   ◂ A. Ashrafian, M. Rostami, G. B. Gharehpetian, M. Gholamghasemi Gholamghasemi
   ✔ 1391/01/13  2012/04/01
    International Journal of Computer and Electrical Engineering
PDF   

●  تاثیر محدود کننده جدید نوسانات فرورزونانس روی دامنه نوسانات فرورزونانس ترانس قدرت با استفاده از برقگیر اکسید فلز
   ◂ حمید رادمنش، Mehrdad Rostami
   ✔ 1390/09/10  2011/12/01
    Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
PDF   مقالات کنفرانسی (32)   Download XML   Download TXT

●  کنترلر جبرانساز توان راکتیو و مزایای ان علیرغم پدیده چترینگ
   ◂ بابک صادقی، Mehrdad Rostami، محمد توکلی بینا، حامد معظمی گودرزی
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th Annual International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference
PDF   

●  مینیمم کردن THD (معیار الودگی هارمونیکی) و تلفات خط با استفاده از الگوریتم ژنتیک در کنترلر SVC
   ◂ بابک صادقی، Mehrdad Rostami، محمد مهریان
   ✔ 1391/08/22  2012/11/12
    بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
PDF   

●  کنترل نوسانات فرورزونانس در ترانس ولتاژ - بخش اول
   ◂ حمید رادمنش، Mehrdad Rostami، فتحی، کمالی
   ✔ 1390/02/27  2011/05/17
    نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  کنترل نوسانات فرورزونانس در ترانس ولتاژ قسمت دوم
   ◂ حمید رادمنش، Mehrdad Rostami، فتحی، کمالی
   ✔ 1390/02/27  2011/05/17
    نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  Coordinated design of PSSs and SSSC-based damping controller based on GA optimization technique for damping of power system multi-mode oscillations
   ◂ A. D. Falehi, M. Rostami, A. Doroudi
   ✔ 1389/11/27  2011/02/16
    کنفرانس - 2nd power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), 2011, Tehran, Iran
PDF   

●  اثر مقاومت زمین روی کاهش نوسانات اشوبی غیر خطی در ترانسفرماتور ولتاژ
   ◂ حمید رادمنش، Mehrdad Rostami
   ✔ 1389/10/17  2011/01/07
    International COnference on COmputer Modeling and Simulation
PDF   

●  کنترل نوسانات غیر خطی در ترانسفرماتور قدرت با در نظر گرفتن مدل جدید مدار شکن و مدل غیر خطی هسته در حال اتصال نوترال به زمین
   ◂ حمید رادمنش، Mehrdad Rostami
   ✔ 1389/10/17  2011/01/07
    International COnference on COmputer Modeling and Simulation
PDF   

●  کاربرد تبدیل گسسته S برای حفاظت دیفرانسیل ترانسفرماتور
   ◂ عبدلعزیز اشرفیان، Mehrdad Rostami، Gevork Gharehpetian، مهندس علی درویش فالحی
   ✔ 1389/10/17  2011/01/07
    International COnference on ENergy and Networks
PDF   

●  Improving Transformer Protection by Detecting Internal Incipient Faults
   ◂ A. Ashrafian, M. Rostami, G. B. Gharehpetian, S. S. Shafiee Bahnamiri
   ✔ 1389/10/17  2011/01/07
    International COnference on ENergy and Networks
PDF   

●  New method for resonance elimination in capacitor banks
   ◂ Mojtaba Nasiri, Mehrdad Rostami, Seyed Hamid Fathi, Sajad Hoseinnia
   ✔ 1389/09/27  2010/12/18
    IEEE International Energy Conference and Exhibition
PDF   پایان نامه ها

●  طراحی کنترلر جبرانساز توان راکتیو ایستا بر مبنای کنترل مد لغزشی به منظور کاهش ترنزینت غیر نرمال
   ◂ بابک صادقی

●  بررسی و بهبود قابلیت اطمینان شیکه توزیع در حضور منابع هارمونیکی
   ◂ محمدهادی میدانی حاجی اقا

●  طراحی و شبیه سازی جامع یک SVC از نوع TCR مبتنی بر PLL مشتمل بر بخش قدرت ، کنترل و کلیه حفاظتهای جانبی
   ◂ حمیدرضا بنی اسد

●  بررسی روشها و ارائه یک متد کنترل جریان هجومی ترانسفرماتور قدرت
   ◂ سیدمجید مدنی

●  تاثیر عملکرد کلیدهای انتقال بار سریع بر روی قابلیت اطمینان شبکه توزیع
   ◂ سیدسجاد شفیعی بهنمیری

●  بررسی حالت گذارا در سیم پیچی ترانسفرمر با مدل هایبرید و اثر تلفات
   ◂ سمیه فرهاد خانی

●  اشکار سازی و طبقه بندی حالات گذرای ترانسفرماتور با استفاده از تبدیل موجک
   ◂ عبدلعزیز اشرفیان

●  بهبود پایداری گذرا در سیستم قدرت توسط ادوات فکتس با حضور پایدار ساز سیستم قدرت
   ◂ علی درویش فالحی

●   انالیز و بهینه سازی روشی نوین در جلوگیری از رزونانس در بانکهای خازنی اصلاح ضریب قدرت
   ◂ مجتبی نصیری

●  ارائه یک مدل مداری با توجه با پاسخ فرکانسی ترانسفرماتور (FRA) جهت تعیین اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از سوئیچینگ
   ◂ رضا رئوفیان نائینینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید