دانشگاه شاهد

حبیب اله ایت اللهی

استاد - دکترای تخصصی در هنرهای تجسمی (علمی و عملی)


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (36)   Download XML   Download TXT

●  Application of Neoformalism for Analysis of two Iranian Distinguished films
   ◂ Habibollah Ayatollahi, Shahab Esfandiari, S.M. Hashemi, Alireza Khoshnevis, Mehdi Purrezaeian
   ✔ 1395/06/08  2016/08/29
     European Online Journal of Natural and Social Science


●  شناسایی مراکز و ویژگی های فلزکاری شمال، مرکز و غرب ایران از اغاز سده ششم ه.ق تا هجوم مغول
   ◂ طاهر رضازاده، محسن مراثی، حبیب اله ایت اللهی، ایت اللهی
   ✔ 1394/06/01  2015/08/23
    پژوهش های باستان شناسی ایران - نامه ی باستان شناسی سابق


●  بررسی شمایل نگارانه خاستگاه اختر ماه در فلز کاری اسلامی سده های 6 و 7 هجری
   ◂ محسن مراثی، حبیب اله ایت اللهی، حبیب اللهایت اللهی، طاهر رضازاده
   ✔ 1393/08/01  2014/10/23
    نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
PDF   

●  نقدی بر انتساب سه اثر فلز کاری غرب ایران به مکتب موصل در نیمه اول قرن هفتم هجری
   ◂ طاهر رضازاده، محسن مراثی، حبیب اله ایت اللهی، حبیب الله ایت اللهی
   ✔ 1392/07/01  2013/09/23
    نگره
PDF   

●  بررسی انسان نگاری در نقاشی مکتب اصفهان سده یازدهم و دوازدهم هجری قمری
   ◂ علیرضا خواجه احمد عطاری، Aliasghar شیرازی، خشایار قاضی زاده، محسن مراثی، حبیب اله ایت اللهی
   ✔ 1392/05/01  2013/07/23
    مطالعات تطبیقی هنر
PDF   

●  Innovative Islamic geometric Patterns inspired by Nature
   ◂ Aliasghar Shirazi, Habibollah Ayatollahi, Abolfazl Abdollah Fard
   ✔ 1391/08/11  2012/11/01
    American Journal of Scientific Research
PDF   

●  تبیین ویژگی های هویتی اموزش عالی هنر با تاکید بر متغیرهای فرهنگی در ایران امروز
   ◂ مهدی پوررضاییان، حبیب اله ایت اللهی، مهران هوشیار
   ✔ 1391/06/01  2012/08/22
    هنرهای زیبا- تخصصی شده
PDF   

●  بررسی تحلیلی شخصیت پردازی و تعلیق در قصه های قران
   ◂ علی حسین فرخی، مهدی پوررضاییان، حبیب اله ایت اللهی، علی حسین فرخی
   ✔ 1391/01/01  2012/03/20
    هنرهای زیبا- تخصصی شده
PDF   

●  تغییرات زاویه دید و همبستگی ان با دگرگونیهای معنایی در هنر های دیداری
   ◂ حبیب اله ایت اللهی، مهرداد صدقی
   ✔ 1390/05/15  2011/08/06
    هنرهای زیبا- تخصصی شده


●  بررسی روند شمایل ها در نگارگری اسلامی از منظر نشانه شناسی
   ◂ حبیب اله ایت اللهی، محمد علی رجبی، مرتضی افشاری
   ✔ 1389/12/15  2011/03/06
    مطالعات هنر اسلامی
کتاب ها

●  طنزطراحی

●  زایش خطنوشته

●  ;وا‍گان فرانسوی رایج در زبان هنری ایران

●  هنر سده ی بیستم اروپا

●  داستانهای حکمی ملا نصرالدین

●  تاریخ انتقادی هنر معاصر

●  مجموعه ی مقالات ترجمه

●  تاملی بر هنر فرش دشتباف ایران

●  مقالات هنری (جلد دوم)

●  ناباوریهای باور شدهپایان نامه ها

●  ساختار و قابلیت های خط کوفی در کتیبه نگاری معماری ایران
   ◂ مهدی مکی نژاد

●  گونه شناسی تجلید در حوزه تمدن ایران اسلامی(از قرن ششم تا پایان قاجاریه)
   ◂ مصطفی رستمی

●  بازتاب باورهای شیعی در بناهای مذهبی مازندران تا پایان دوره قاجاریه
   ◂ علی اصغر کلانتر

●  طراحی پوشاک و نقوش ان در پارچه های هخامنشی، اشکانی و ساسانی
   ◂ بی‌بی زهرا موسوی

●  بررسی تطبیقی فرشینه های اروپایی با گلیم های ایران
   ◂ درسا سازگار

●  دگردیسی اسطوره به نماد در ایران باستان (هنر حوزه ایلام و هلیل رود)
   ◂ بهرخ تفرج‌ نوروز

●  بررسی تطبیقی نقوش حیوانی پیش از اسلام با دوره ی اسلامی بر روی ظروف
   ◂ غضنفر علی کرمی

●  تاریخ تحول جواهر و زیورها در ایران باستان
   ◂ محسن امینی

●  بررسی تطبیقی زمان و فضا در نقاشی ایرانی
   ◂ اافسانه فرخ پیام

●  بررسی نقوش مشترک حیوانات مقدس
   ◂ محبوبه رستارنمانمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید