دانشگاه شاهد

علی کاظمی

استاد یار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : اندودنتیکس
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (7)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه جابجایی و حفظ مرکزیت بعد ازاستفاده ازPathfileوR-pilot در کانالMB2 دندانهای مولر ماگزیلا بااستفاده ازCBCT
   ◂ دکتر سمیه تیموری، کیو مرث نظری مقرم، دکتر علی کاظمی، دکتر علی کاووسی، فاطمه مهدوی، دکتر حسین لباف
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    Iranian Endodontic Journal
PDF   

●  سازگاری نسجی سمان پورتلند تغییر یافته با اکسید تیتانیوم و کلسیم کلراید د رموش
   ◂ نرجس هوشیاری، نوشین جلایر نادری، hosain labbaf، دکتر علی کاظمی، فرشید بسطامی-مریم کوپایی
   ✔ 1394/12/11  2016/03/01
    Iranian Endodontic Journal


●  Cone-beam Computed Tomographic Assessment of Canal Centering Ability and Transportation after Preparation with Twisted File and Bio RaCe Instrumentation
   ◂ Shahriyar Shahab, Hosain Labbaf, Kiumars Nazarimoghaddam, Kiamars Honadar, Hadi Asadiyan, Ali Kazemi, Zahra Jafari, Mohammad Javad Kharazifard
   ✔ 1393/05/08  2014/07/30
    Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences- It,s Title Changed
PDF   

●  Osseous reaction to implantation of two endodontic cements: Mineral trioxide aggregate (MTA) and calcium enriched mixture (CEM)
   ◂ S. Rahimi, H. Mokhtari, S. Shahi, A. Kazemi, S. Asgary, Mj. Eghbal, M. Mesgariabbasi, D. Mohajeri
   ✔ 1391/07/01  2012/09/22
    Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal
PDF   

●  TEMPERATURE INCREASE DURING POST SPACE PREPARATION USING DIFFERENT SYSTEMS: AN IN VITRO STUDY
   ◂ Kiumars Nazarimoghaddam, Shahriyar Shahab, Soghra Shiravani, Lee Kazemi
   ✔ 1390/04/01  2011/06/22
    Iranian Endodontic Journal
PDF   

●  In vitro comparison of apical microleakage following canal obturation with lateral and thermoplasticized gutta-percha compaction techniques
   ◂ Rahimi Saeed, Savadi Oskoee Siavash, Shahi Shahriar, Maljaei Ensiyeh, Abdolrahimi Majid, Mokhtari Hadi, Kazemi Ali
   ✔ 1389/09/08  2010/11/29
    African Journal of Biotechnology
PDF   

●  A Comparative Scanning Electron Microscopic Investigation of the Smear Layer after the Use of Sodium Hypochlorite Gel and Solution Forms as Root Canal Irrigants
   ◂ Vahid Zand, Mehrdad Lotfi, Saeed Rahimi, Hadi Mokhtari, Ali Kazemi, Vahideh Sakhamanesh
   ✔ 1389/04/10  2010/07/01
    Journal of Endodontics


مقالات کنفرانسی (13)   Download XML   Download TXT

●  repair of furcation perforation using MTA
   ◂ Ali Kazemi
   ✔ 1395/09/01  2016/11/21
    18th asia-pacific dental and oral care congress
PDF   

●  Review of crown fracture and horizontal root fracture as well as reporting a case with complicated crown and horizontal root fractures
   ◂ Ali Kazemi
   ✔ 1395/09/01  2016/11/21
    18th asia-pacific dental and oral care congress
PDF   

●  روشهای خارج کردن پست از داخل کانال ریشه
   ◂ دکتر علی کاظمی
   ✔ 1393/02/22  2014/05/12
    کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران
PDF   

●  review of horizontal root fracture as well as reporting a case
   ◂ Ali Kazemi
   ✔ 1393/02/17  2014/05/07
    کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران
PDF   

●  استفاده از داروهای ضد میکروبی در درمانهای اندودنتیکس
   ◂ دکتر علی کاظمی
   ✔ 1392/07/17  2013/10/09
    هفتمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح
PDF   

●  درمان دندانهای نابالغ با پالپ نکروز و پریودنتیت اپیکال
   ◂ دکتر علی کاظمی
   ✔ 1392/07/17  2013/10/09
    هفتمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح
PDF   

●  ترومای دندانی: مروری بر صدمات ضربه ای در دندانهای دایمی
   ◂ دکتر علی کاظمی
   ✔ 1391/11/17  2013/02/05
     کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
PDF   

●  endodontic procedural accident in patient treated endodontic department of tehran medical science in 1385
   ◂ Ali Kazemi, Kazem Ashofteh, Kiamars Honardar
   ✔ 1390/01/31  2011/04/20
    چهاردهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران
PDF   

●  histologic comparison of biocompatibility of MTA and CEM Cement in femur bone of rat
   ◂ Ali Kazemi, Saeed Rahimi, Hadi Mokhtari, M. Jafar Eghbal
   ✔ 1390/01/31  2011/04/20
    چهاردهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران
PDF   

●  comparison of obturation density by cold lateral condensation and matched taper single cone technique in straight and curved canals
   ◂ Reza Hatam, Hossein Aghili, Ali Kazemi, peyman Khedrian
   ✔ 1390/01/31  2011/04/20
    چهاردهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران
PDF   نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید