جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر دور ابیاری با کاربرد محلول مویان بر برخی صفات مورفولو›یک و عملکردی ارقام نخود
effect of irrigation along with
 عطایی سماق-حبیبی-فتوکیان
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43594    1396/01/25   2017/04/14    
واکنش های مورفوفیزیولوژیکی گیاه سیاهدانه به اسید سالیسیلیک تحت تنش شوری
 
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85594    1397/05/11   2018/08/02    
ارایه روش‌هایی برای کاهش اینرسی و بدترین متوسط طول دنباله در نمودار کنترل EWMA-3
 امیر حسین امیری
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10343    1393/10/17   2015/01/07    
تخمین نقطه تغییر پله ای در نمودار کنترل g در حوزه بهداشت و درمان
 امیر حسین امیری
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10344    1393/10/17   2015/01/07    
Phase II Monitoring of Logistic Regression Profile in Two-stage processes
 محمدهادی ایمانی، امیر حسین امیری
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10345    1393/10/17   2015/01/07    
Preferred Robust Response Surface Design With Missing Observations Based on Integrated TOPSIS-AHP method: An Application for a Nano Lubrication Industry
 عاطفه عشوری، مهدی بشیری، امیر حسین امیری
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10346    1393/10/17   2015/01/07    
Data envelopment analysis (DEA) in presence of both imprecise data and general weight restrictions; model and a heuristic solution approach
 مهدی بشیری، ابراهیمی، دکتر رحمانی
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10545    1393/10/17   2015/01/07    
رویکرد فازی برای طراحی شبکه های امداد رسانی قبل از بحران
A fuzzy approach for configuring a relief network pre-disaster
 حمید حسن زاده دستجردی، مهدی بشیری، سید میثم موسوی
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10546    1393/10/17   2015/01/07    
Green bi-fuel vehicle routing problem with time windows in fuel delivery
 سیدعلی محمد بهرامی، مهدی بشیری
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10548    1393/10/17   2015/01/07    
مدلسازی و حل مسیله مسیربابی وسایل نقلیه در شرایط حمله به شبکه
 حمیدرضا نویدی قاضیانی، امیر سامان خیرخواه- معصومه مسی بیدگلی
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10497    1393/10/18   2015/01/08    
اولین صفحه...10011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1016 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی