جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Border Education with emphasizing on Giroux s Educative implications
 محسن فرمهینی فراهانی
5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9094    1391/11/17   2013/02/05    
رفق ،مدارا، و شدت خشونت از دیدگاه اسلام
 رسول منتجب نیا
همایش مدارا وبردباری در اسلام
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10426    1393/09/03   2014/11/24    
بررسی اثر کاربرد کود زیستی فسفاته بارور - 2بر عملکرد و اجزای عملکردگیاه دارویی بادرنجبویه
 مجید امینی دهقی، زهرا چگینی، بهلول عباس زاده
سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10431    1393/05/30   2014/08/21    
Effect of fiber diameter on flexural properties of fiber-reinforced composites
 محمدباقر رضوانی
Indian Journal of Dental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10432    1392/01/10   2013/03/30    
بررسی استحکام پیوند برشی سه سمان رزینی خودباند شونده به عاج دندان
Shear Bond Strength of Three Auto-adhesive Resin Cements to Dentin
 
Indian Journal of Dental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42781    1388/10/11   2010/01/01    
Antibacterial , physical and mechanical properties of flowable resin composites containing zink oxide nanoparticles
 محمدباقر رضوانی
Dental Materials
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10433    1393/01/30   2014/04/19    
Effect of different conditioning methods on the surface roughness of dental amalgam : an SEM analysis
 محمدباقر رضوانی، محمدرضا روح الهی
European Online Journal of Natural and Social Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10436    1393/04/20   2014/07/11    
اسیب شناسی تبلیغات تجاری مجلات فرهنگی اجتماعی و ارایه راهکارهای موثر جهت تبلیغات علمی و اثربخش مطابق با فرهنگ اجتماعی مردم ایران
Pathology of commercial advertising in Iranian Social and cultural magazines during 2001-2011has
 سانازنظری.سیدنظام الدین امامی فر
European Online Journal of Natural and Social Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42808    1395/06/06   2016/08/27    
مطالعه فرمالیسم تبلیغات فرهنگی گرافیک ایران از سال 1380 تا 1390
Study on formalism of cultural propaganda in Iranian graphic since 2001 to 2011
 نویدخلیلی طاری.سیدنظام الدین امامی فر
European Online Journal of Natural and Social Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42809    1395/11/13   2017/02/01    
Application of Neoformalism for Analysis of two Iranian Distinguished films
 
European Online Journal of Natural and Social Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85776    1395/06/08   2016/08/29    
اولین صفحه...10011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1015 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی