جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تحمل ارقام یونجه (Medicago sativa L. ‌) به سس (Cuscuta campestris L.)
 امین کریم زاده، محمدحسین فتوکیان، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، میقانی- کریم زاده
حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9185    1393/05/30   2014/08/21    
تاثیر دو روش کنترلی سایه و قطع بر رشد علف های هرز ابزی سراتوفیلوم و میریوفیلوم
Effects of shad and cutting on growth of Ceratophyllum demersum and Myriophyllum spicatum
 یوسف فیلی زاده
حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31432    1390/12/15   2012/03/05    
اولین گزارش زنبور Protaphelinus nikolskajae (Yasnosh, 1963) (Chalcidoidea: Aphelinidae) پارازیتویید شته صنوبر Pemphigus immunis از ایران
Report of Protaphelinus nikolskajae (Yasnosh, 1963) (Chalcidoidea: Aphelinidae), a parasitoid of the popular aphid, Pemphigus immune from Iran
 حبیب عباسی پورشوشتری، غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان، حبیب عباسی پور، جورج جاپوشویلی و مجتبی اسماعیلی وردنجانی
حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8364    1392/08/11   2013/11/02    
نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (L.) (Lep.: Pieridae) و شب پره پشت الماسیPlutella xylostella (Lep. Plutellidae) روی ارقام مختلف کلم گل
 حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پور، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، زهرا دوستی، فاطمه جهان، مجتبی اسماعیلی وردنجانی
حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8547    1393/01/15   2014/04/04    
Effect of allelopathic of guglan rejia on germination and growth of purslan and amaranthus
 حشمت امیدی
حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8217    1392/06/11   2013/09/02    
تاثیر اللوپاتیک عصاره ابی برگ گردوی ایرانی بر جوانه زنی و رشد اولیه خرفه و تاج خروس
 احسان شاکری، حشمت امیدی
حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7684    1392/06/11   2013/09/02    
سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)
 سمیرا گودرزوند چگینی، حبیب عباسی پور، جابر کریمی، علیرضا عسکریان زاده
حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53954    1396/04/01   2017/06/22    
: Parasitism rate of the safflower fly, Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) on different cultivars of safflower in Iran
 زهرا دوستی ، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، Zahra Dustiy، Habib Abbasipour and Alireza Askarianzadeh
SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INSECTS
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10339    1393/09/10   2014/12/01    
تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی در گل اهار(Zinnia elegans)
Effect of salinity on some morphophysiological specifications on Zinnia elegans
 یاور شرفی، سیده فرحناز طالبی و سید نجم الدین مرتضوی
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10340    1393/11/10   2015/01/30    
ارزیابی اثر خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی جمعیت¬های گیاه دارویی بالنگو (‎Lallemantia royleana Benth.)
Evaluate the effect of drought stress on the quantity and quality of medicinal plant populations Balangu (Lallemantia royleana Benth.)
 خدیجه احمدی، حشمت امیدی
تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43889    1396/04/25   2017/07/16    
اولین صفحه...10011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1015 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی