جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثرات عنصر سنگین سرب روی جوانه¬زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس (Prunus avium)
Effects of Pb on cherry pollen
 علیرضا قنبری، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9199    1393/02/17   2014/05/07    
اثرات سمّی مس روی جوانه¬زنی و رشد گرده چند رقم گیلاس
effects of heavy metal copper on
 علیرضا قنبری، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9200    1393/02/17   2014/05/07    
مطالعه سازگاری برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با روش زنجیره ای پلیمراز
 یاور شرفی، مهدی فلاح- علی ایمانی- موسی رسولی
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9201    1393/02/17   2014/05/07    
اثر اهن بر برخی خصوصیات کیفی میوه هلو (Prunus persica CV. Alberta)
Effect of iron on some fruit quality characteristics of peach (Prunus persica CV. Alberta)
 سیدمحمد حسینی ملا، ایت اله رضایی نودهی، محمد علی عسکری، اورنگ خادمی
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9283    1393/02/17   2014/05/07    
تشدید اثر سرما روی جوانه زنی و رشد لوله گرده سیب توسط نیتریک اکساید (NO)
intensification of effects of cold stress
 ایت اله رضایی نودهی، یاور شرفی و مهدی فلاح
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9277    1393/02/17   2014/05/07    
اثر نوع پوشش و تیمار پراکسیدهیدروژن بر افزایش عمر پس از برداشت قارچ خوراکی تکمه ای
 بهاره شیربیگی، فاطمه عزیزی، اورنگ خادمی و جواد عرفانی مقدم
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9557    1393/02/31   2014/05/21    
EVALUATION TREATMENT OF CUTANEOUS LEISHMANIASIS WITH ALOE VERA EXTRACT IN BALB/CAND OUTBRED SW MICE
 فریبا خوش زبان
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9328    1393/02/24   2014/05/14    
بررسی تنوع ژنتیکی رزهای وحشی با روش مورفولوژیکی
Evaluation of genetic diversity using morphological methods in medicinal wild rose
 یاور شرفی، مسعود خسروشاهی- بهزاد صادقزاده و مجید فنایی
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9202    1393/02/25   2014/05/15    
درصد و سرعت جوانه زنی بذر بالنگو تحت تیمار اشعه گاما
rate and homogenicity of balango grain germination under treatment of gamma ray
 زهراسادات مدنی، محمدحسین فتوکیان، سادات مدنی-قلی زاده
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9265    1393/02/24   2014/05/14    
اثر اشعه گاما بر خواص جوانه زنی بالنگو
effect of gamma ray on grain germination characteristics in balango
 زهراسادات مدنی، محمدحسین فتوکیان، سادات مدنی
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9266    1392/02/24   2013/05/14    
اولین صفحه...10011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1014 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی