جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

لزوم استفاده محدود از کیفر سالب ازادی بر مبنای فقه اسلامی
 عبدالعلی توجهی
دیدگاه های حقوق قضایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31330    1393/11/28   2015/02/17    
تعداد اقرار در جرایم علیه عفت عمومی
 عبدالعلی توجهی، سید حامد حسینی
دیدگاه های حقوق قضایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10303    1392/09/04   2013/11/25    
بررسی تطبیقی جرم تهدید به عنوان اقدامی علیه عدالت قضایی
 عبدالعلی توجهی، مصطفی محمودیان
حقوق جزا و سیاست جنایی - حقوق جزا و جرم شناسی سابق - اندیشه های حقوقی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10312    1391/06/31   2012/09/21    
کاربرد یافته های بزه دیده شناختی در روند مبارزه با اعتیاد
 عبدالعلی توجهی
همایش بین المللی علمی-کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10313    1379/08/01   2000/10/22    
خسارات غیر مادی ناشی از جرم و لزوم تقویم ان در پزشکی
 عبدالعلی توجهی
همایش بین المللی علمی-کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10315    1388/03/04   2009/05/25    
مسیولیت بزهکارنسبت به کلیه هزینه ها در عرض دیه ،لزوم خسارت زدایی کلیه هزینه ها
 عبدالعلی توجهی
سومین همایش سراسری طب و قضا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10314    1390/10/07   2011/12/28    
جایگاه پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری در اندیشه و سیره امام علی (ع)
 عبدالعلی توجهی
رفتارشناسی علوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10316    1381/07/02   2002/09/24    
تعلیم و تربیت از نظر اسلام
 عبدالعلی توجهی
گزارش علمی کارگاه تبیین وظایف تربیتی مدیران گروههای اموزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10317    1381/03/28   2002/06/18    
جایگاه حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون های بین المللی
 عبدالعلی توجهی
مجله مجتمع اموزش عالی قم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10318    1380/06/31   2001/09/22    
سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان
 عبدالعلی توجهی
مجله مجتمع اموزش عالی قم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10319    1378/04/08   1999/06/29    
اولین صفحه...10011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1013 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی