جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر تراکم بوته و زمان برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی ریشه چیکوری (Cichorium intybus L.)
Effect of plant density and harvesting time on quantitative and qualitative characteristics Chykvry roots (Cichorium intybus L.)
 فرزین فروغی منش ، فرزین فروغی منش، حسن حبیبی، محمد عبداللهیان نوقابی
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8758    1392/08/01   2013/10/23    
سینتیک تغییرات فسفر قابل جذب خاک در حضور کمپوست زباله شهری در تعدادی از خاک¬های ایران
The kinetics of soil available Phosphorus changes in presence of municipal solid waste compost in some calcareous soil of Iran
 حمید جباری، عبدالامیر بستانی
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9335    1393/04/01   2014/06/22    
بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی شوری اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از کریجینگ و GIS
Study of Spatial Variability and Mapping of Soil Salinity in Agricultural Lands Using Kriging and GIS in South of Tehran
 فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه یزدانی نژاد و حسین ترابی گل سفیدی
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9515    1392/09/15   2013/12/06    
پهنه بندی عناصر ریز مغذی قابل جذب اهن، روی، مس و منگنز در اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از تکنیک زمین امار و GIS
Mapping of available Fe, Zn, Cu and Mn in soils of Southern Tehran lands by geostatistical and GIS techniques
 فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه یزدانی نژاد ، حسین ترابی گل سفیدی و ناصر دواتگر
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9516    1392/12/20   2014/03/11    
سینتیک ازاد شدن منگنز در برخی از خاکهای اهکی ایران
 عبدالامیر بستانی، حسن توفیقی
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  Paper ID : 1703    1388/10/01   2009/12/22    
بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف اب بالنگوی شهری و شیرازی تحت شرایط تنش خشکی برای مدیریت ابیاری
Yield and yield components of balangu
 مینا عبدالهی، محمدحسین فتوکیان، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، عبدالهی- حسن زاده
مدیریت اب و ابیاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9167    1392/09/02   2013/11/23    
Mapping QTL related to Zn and FE concentrations in bread wheat (Triticum aestivum) grain using microsatellite markers
 حکیمه روشن ضمیر ، علاالدین کردنائیج، عبدالامیر بستانی
Iranian journal of Genetics and Plant Breeding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9164    1393/01/17   2014/04/06    
بررسی اثر کم ابیاری و محلول پاشی با مواد طبیعی بر ویژگی های رویشی و زایشی ارقام نخود ( Cicer arietinum L)
Effect of water deficit irrigation and natural products on vegetative characteristics of different chickpea (Cicer arietinum) varieties
 مهدی حق پرست، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، حق پرست
پژوهش های حبوبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9169    1392/12/12   2014/03/03    
ارزیابی مقاومت ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دو لکه ای در شرایط مزرعه
Evaluation of bean cultivars resistance to two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) under field conditions
 
پژوهش های حبوبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158556    1399/12/02   2021/02/20    
Dynamic Multi-objective Maximal Covering Location Problem with Gradual Coverage
 راشد صحرائیان
8th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9174    1393/05/01   2014/07/23    
اولین صفحه...10011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1012 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی