جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

درامدی بر جامعه شناسی معرفت از دیدگاه اسلام
 عبدالرضا باقری بنجار، یحیی حمدی
دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10594    1393/10/25   2015/01/15    
تحلیل جامعه شناختی اشعار شهریار با رویکرد نظریه بازتاب
 عبدالرضا باقری بنجار، یحیی حمدی
دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10595    1393/10/25   2015/01/15    
شهروندی و رسانه های جمعی
 
کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10596    1393/08/29   2014/11/20    
ارزیابی پاسخ های بیوشیمیایی بعضی از گراس های منتخب مناطق خشک ایران تحت تنش خشکی
Evaluating biochemical response of some selected perennial grasses under drought stress collected in Iran
 ایمان روح اللهی
Horticulture, Environment, and Biotechnology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10600    1394/04/05   2015/06/26    
تاثیر اوادرمانی بر اضطراب و فشارخون بیماران در انتظار اندوسکوپی: کارازمایی بالینی
The Effect of Sound Therapy on the Anxiety and Blood Pressure of Patients on the Waiting List for Gastrointestinal Endoscopy: A Randomized Clinical Trial
 ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، بهزاد جدیری، علیرضا نیکبخت نصرابادی ، فرید زایری ، علی جهانی
مراقبت مبتنی بر شواهد=Evidence Based Care Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10602    1394/03/05   2015/05/26    
مقایسه تزریق داخل لیگامانی و بلاک در بی حسی پالپوتومی مولارهای شیری
Comparison of Periodontal Ligament Injection and Inferior Alveolar Nerve Block in Mandibular Primary Molars Pulpotomy: A Randomized Control trial
 رزا حق گو، فریال طالقانی
Journal of International Oral Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10604    1394/02/12   2015/05/02    
اثر رمینرالیزاسیون پوسته تخم مرغ به جای نانوهیدروکسی اپاتیت در ضایعات شبه پوسیدگی دندان های شیری
Remineralization Eff ect of Eggshell versus Nano-hydroxyapatite on Caries-like Lesions in Permanent Teeth (In Vitro)
 رزا حق گو، مجید مهران
Journal of International Oral Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31889    1395/01/12   2016/03/31    
بررسی مقایسه ای تاثیر نانوهیدروکسی اپاتیت و پوسته تخم مرغ بر ضایعات اروزیو مینای دندان دایمیمتعاقب برخورد با نوشابه
A Comparative Study of the Effect of Nanohydroxyapatite and Eggshell on Erosive Lesions of the Enamel of Permanent Teeth Following Soft Drink Exposure: A Randomized Clinical Trial
 
Journal of International Oral Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85373    1397/06/10   2018/09/01    
اثر بسته بندی نانو سیلیکات و پلی اتیلن بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری میوه خرمالو
Effect of nano-silicate and polyethylene packaging on quality and storage life of persimmon (Diospyros kaki Thunb) fruit
 فهیمه نصر، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی و اورنگ خادمی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42813    1396/01/01   2017/03/21    
بررسی سازگاری گرد? برخی از رقم ها و ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادام
Study of pollen compatibility relationships among some selected promising almond cultivars and genotypes
 مهدی فلاح 1، موسی رسولی 2، یاور شرفی 3 و علی ایمانی 4
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42977    1395/09/30   2016/12/20    
اولین صفحه...10211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1034 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی