جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی مقایسه ای تاثیر نانوهیدروکسی اپاتیت و پوسته تخم مرغ بر ضایعات اروزیو مینای دندان دایمیمتعاقب برخورد با نوشابه
A Comparative Study of the Effect of Nanohydroxyapatite and Eggshell on Erosive Lesions of the Enamel of Permanent Teeth Following Soft Drink Exposure: A Randomized Clinical Trial
 
Journal of International Oral Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85373    1397/06/10   2018/09/01    
اثر بسته بندی نانو سیلیکات و پلی اتیلن بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری میوه خرمالو
Effect of nano-silicate and polyethylene packaging on quality and storage life of persimmon (Diospyros kaki Thunb) fruit
 فهیمه نصر، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی و اورنگ خادمی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42813    1396/01/01   2017/03/21    
بررسی سازگاری گرد? برخی از رقم ها و ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادام
Study of pollen compatibility relationships among some selected promising almond cultivars and genotypes
 مهدی فلاح 1، موسی رسولی 2، یاور شرفی 3 و علی ایمانی 4
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42977    1395/09/30   2016/12/20    
ارزیابی تاثیر محلولپاشی جیبرلین و کلسیم در مراحل مختلف رشدی بر برخی صفات کمی و کیفی فلفل دلمهای
Evaluation of effect of gibberellins and calcium spray in different growth stages on some qualitative and quantitative traits of sweet pepper
 میثم محمدی، مهدی صیدی و اورنگ خادمی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84955    1396/11/01   2018/01/21    
ارزیابی تحمل به خشکی و کیفیت ظاهری در برخی از توده های فستوکای بلند جمع اوری شده از نقاط مختلف ایران
Evaluation of drought resistance and turf quality in some selected tall fescue collected from different places of Iran
 ایمان روح اللهی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31116    1394/07/01   2015/09/23    
بررسی سازگاری گرده برخی از ارقام و نژادگان¬های امید بخش انتخابی بادام
Study of pollen compatibility among some almond cultivars and genotypes promising choice
 یاور شرفی، مهدی فلاح، موسی رسولی، علی ایمانی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10605    1394/06/10   2015/09/01    
Simultaneous Monitoring of Multivariate-Attribute Process Mean and Variability Using Artificial Neural Networks
 محمدرضا ملکی، امیر حسین امیری
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10608    1394/02/11   2015/05/01    
A new uncertain modeling of production project time and cost based on Atanassov fuzzy sets
 Vahid Mohagheghi, Seyed Meysam Mousavi, Behnam Vahdani
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32113    1394/07/09   2015/10/01    
Robust Optimal Desirability Approach for Multiple Responses Optimization with Multiple Productions Scenarios
 یلدا اسمی زاده، مهدی بشیری، امیرحسین پارسامنش
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32066    1394/04/10   2015/07/01    
Monitoring Lognormal Reliability Data in a Two-Stage Process Using Accelerated Failure Time Model
 Goodarzi, A., Amiri, A.
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43819    1396/04/04   2017/06/25    
اولین صفحه...10211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1035 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی