جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مقاله به انگلیسی است
Human ?hsp90 as adjuvant in HCV Recombinant vaccine
 رویا یارایی شهمیرزادی، Zarin Sharifnia1، Nariman Mosaffa2، Mahvash khodabandeh3، Roya Yaraee4، Bahram Kazemi5، 6، Mojgan Bandehpour5، 6،*
Journal of Paramedical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10601    1392/06/01   2013/08/23    
غربالگری اکتینومیست های مولد متابولیت های میکروبی موثر بر غشا از خاک
Screening of membrane active antimicrobial metabolites produced by soil actinomycetes using membrane models
 
Journal of Paramedical Sciences
Endnote  XML  Paper ID : 4075    1389/09/30   2010/12/21    
بررسی عملکرد کارکنان بهداشتی پس از اسیب های ناشی از وسایل نوک تیز در بیمارستان شهید مصطفی خمینی
Needle-Stick Injuries Among Healthcare Workers in a Teaching Hospital
 فاطمه صبوری، مریم امینی، Mohammad Javad Behzadnia،2 Fatemeh Saboori،1 Mohammadkarim Bahadori،3،* and Ramin Ravangard4
Trauma Monthly
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31580    1394/09/11   2015/12/02    
تماس با سولفور موستارد و اثر قلبی عروقی : مطالعه مروری
Sulfur Mustard Exposure and Cardiovascula rE?ects: A Review
 Reza Karbasi-Afshar, Mahya rMohammadifard, NahidAzdaki, ParvinRahnama, AminSaburi, and MostafaGhanei
Trauma Monthly
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64203    1395/06/03   2016/08/24    
مقاله انگلیسی
Relationship Between Serum Bilirubin Concentration and Inflammatory Cytokines in Vivtims Exposed to Sulfur Mustard.
 
Trauma Monthly
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64209    1396/08/10   2017/11/01    
Acaricidial Effect of Foeniculum vulgare Essential Oil on Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، محمدحسین پورشب، جابر کریمی، حبیب عباسی پور و علی احدیت
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31584    1394/02/22   2015/05/12    
Evaluation of total secondary metabolites and cytotoxic effect of Haplophyllum tuberculatum against 1321n cancer cell line
 
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31127    1394/02/22   2015/05/12    
بررسی بوم شناختی رویشگاه های طبیعی چهر گونه بالنگو ایران
COMPARATIVE ECOLOGICAL STUDIES OF FOUR LALLEMANTIA (LAMIACEAE) SPECIES GROWING WILD IN IRAN
 اصغر کامرانی
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10621    1394/02/22   2015/05/12    
ترکیب اسید چرب در فندقه های Lallemantia canescens
FATTY ACIDS PROFILE OF LALLEMANTIA CANESCENS NUTLETS
 مسعود تقی زاده، اصغر کامرانی
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10622    1394/02/22   2015/05/12    
تاثیر روشهای مختلف ترکیبی خشک کردن روی زمان خشک شدن و خواص بیوشیمیایی نعناع
EFFECT OF VARIOUS COMBINED DRYING METHODS ON DRYING TIME AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF MENTHA PIPERITA
 داریوش طالعی، فاطمه روزدار،مجید عزیزی، عسکر غنی
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10655    1395/02/23   2016/05/12    
اولین صفحه...10211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1036 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی