جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر اکسین و سیتوکینین بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه و جوانه زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
 راضیه صارمی، حشمت امیدی، امیر بستانی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43936    1395/04/06   2016/06/26    
تاثیر نانو ذرات کیتوزان و نیترات پتاسیم بر جوانهزنی و برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه کینوا (quinoa Chenopodiu
Effect of chitosan nanoparticles and potassium nitrate on germination and some morphophysiological characteristics Seeds of quinoa (quinoa Chenopodiu
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95809    1397/09/05   2018/11/26    
اثر تیمارهای پرایمینگ بذر استویا (Stevia rebaudiana) با اسید سالیسیلک، اهن و روی بر برخی صفات جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی تحت تنش خشکی
Effect of Stevia rebaudiana seed priming treatments with salicylic acid, iron and zinc on some germination and photosynthetic pigments under drought stress
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 127033    1398/08/06   2019/10/28    
The effect of biological pre-treatments on germination and physiological indices of pumpkin (Cucurbita pepo var. Styriaca) seedling under salt stress
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137519    1399/01/28   2020/04/16    
Determination of optimum concentration and time of pre-treatment with plant growth regulators on germination indices of Catharanthus roseus seed
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137529    1399/02/07   2020/04/26    
بررسی برخی از عملگرها بر بهینه سازی زیر مدولی
 محبوبه بیرجندی، اردشیر دولتی ملک اباد
همایش تحقیق در علوم پیشرفته ریاضی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10453    1393/11/29   2015/02/18    
متروید افراز و بهینه سازی زیرمدولی
 زهرا احمدی موسوی، اردشیر دولتی ملک اباد
همایش تحقیق در علوم پیشرفته ریاضی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10454    1393/11/29   2015/02/18    
توزیع و الگوی حساسیت انتی بیوتیکی جدایه های باکتریایی کشت خون در تهران، ایران
Distribution and antibiotic susceptibility pattern of bacterial isolates from blood culture of patients in Tehran, Iran
 حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق، شهرام برومندی، مرضیه موسوی
هفتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10455    1393/11/23   2015/02/12    
مطالعه باکتریهای جداشده از پوست بیماران در تهران، ایران و الگوی مقاومت میکربی انها
Study of bacteria isolated from skin of patients in Tehran, Iran, and antibiotic resistance pattern of them
 حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق، شهرام برومندی، مرضیه موسوی
هفتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10456    1393/11/23   2015/02/12    
استراتژی کلاسیک و دست اورد نوین در بیوشیمی گیاهی- یک مطالعه موردی روی گیاه دارویی اندروگرافیس پانیکولاتا
Classical strategies and novel achievements in plant biochemistry: A case study on the medicinal plant “Andrographis paniculata
 داریوش طالعی، Valdiani، A.، Maziah، M.، Abiri، R.، Atabaki N
International Conference on Advances in Plant Biochemistry and Biotechnology 2014
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10457    1393/09/20   2014/12/11    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1046 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی