جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر زمانهای مختلف امواج ماکروویو روی جوانه زنی برنج
The effects of exposure times of microwave frequency on the seed germination of rice (Oriza sativa)
 داریوش طالعی، محمد محسن خواه
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9550    1393/06/06   2014/08/28    
بررسی مدت زمان و روشهای مختلف پرایمینگ بر مولفههای جوانهزنی بذر زیره سبز (Cuminum cyminum)
Evaluation of different priming and exposure times on seed germination indices of Green Cumin
 شکوفه غلامی، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی، زینب کبری پیشوا
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9553    1393/06/05   2014/08/27    
مطالعه تاثیر تیمار نانو کود اهن بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه از تیره نعناعیان (Lamiaceae)
Effect of Nano-Fe fertilizer rates on germination traits of three Mellisa offisinalis species
  هرمزدیار کیانمهر، داریوش طالعی، زهرا دانایی پور
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9556    1393/06/05   2014/08/27    
اثر جایگزینی کود شیمیایی با کود بیولوژیک بر شاخص های کیفی ارقام کنجد
Replacement effect of chemical fertilizer with bio fertilizer on qualitative traits of sesame cultivars
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، احسان شاکری سید علی طباطبایی ، سید علی محمد مدرس ثانوی 4وحیده رفیعی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9662    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تنوع ژنتیکی و طبقهبندی ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکانهای ژنی
Study of genetic variation and classification in rice cultivars by using molecular
 شهربانو ابوطالبی چالشتری، محمدحسین فتوکیان، ابوطالبی-زین العابدینی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9854    1393/06/04   2014/08/26    
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی صفات مرتبط با جوانهزنی در دو توده گیاه دارویی بادرشبو یه
Evaluation genetic diversity of traits related to seed germination in two
 زهراسادات مدنی، محمدحسین فتوکیان، مدنی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9855    1393/06/04   2014/08/26    
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تودههای بادرنجبویه با استفاده از نشانگرهای پروتیینی
Evaluation of genetic diversity in several of Melissa accessions by using protein markers
 زهرا دانایی پور، امیرمحمد ناجی، داریوش طالعی، دانایی پور-فتوکیان
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9856    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر تراکم کاشت کدو به عنوان گیاه پوششی بر برخی صفات کمی و کیفی زعفران زراعی
Effect of squash plant density and pumpkins species as a cover cropp on quanlity and quality of
 حمیده امین املشی، محمدحسین فتوکیان، املشی-امیرشکاری
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9857    1393/06/04   2014/08/26    
Vortex-assisted extraction in tandem with dispersive liquid–liquid microextraction followed by GC-MS for determination of Achillea wilhelmsii essential oil
 مسعود تقی زاده، حسن سرشتی- عبدالله قیاسی- مهدی ندرلو- شکیبا درویش علیپور استانه
َAnalytical Methods
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9560    1393/04/23   2014/07/14    
Differentiation of neurosphere-derived rat neural stem cells into oligodendrocyte-like cells by repressing PDGF-? and Olig2 with triiodothyronine
 
Tissue and Cell
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9562    1393/09/10   2014/12/01    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1047 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی