جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نگرشی اجمالی بر گیاه دارویی زیره سبز
A brief overview of Cuminum
 نصیر ابددار،مجید امینی،حسن حبیبی،داریوش طالعی
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42469    1393/09/01   2014/11/22    
بررسی اثر کود بیولوژیک فسفات بارور- 2 بر شاخصهای مرفولوژیک زیره سبز تحت تنش خشکی
the effect of biological fertilizer on morphological indices of Cumin under drought stress
 شکوفه غلامی، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی ، خدیجه احمدی
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42470    1393/09/01   2014/11/22    
بررسی اثر کود بیولوژیک فسفات بارور- 2 بر عملکرد و اجزا عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی تحت تنش خشکی
The effect of bio-fertilizer phosphate-2 fertile on yield and yield components and physiological indices of Cumin under drought stress
 شکوفه غلامی، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی،خدیجه احمدی
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42471    1393/09/01   2014/11/22    
Naloxone affects reproductive system in a rat model with polycystic features
 منیژه کرمی، مریم دربان فولادی
Asian Pacific Journal of Reproduction
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10451    1393/11/21   2015/02/10    
بررسی تاثیر پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی کدو سبز (Cucurbita pepo) تحت تنش خشکی
تاثیر پرایمینگ بذر بر شاخصهای جوانهزنی کدو سبز ( .L pepo Cucurbita (تحت تنش
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10452    1393/05/05   2014/07/27    
اثر مقدار بذر و کارایی باکتریهای تسهیل کننده جذب فسفر بر کیفیت بذر یونجه با استفاده از ازمون های جوانه زنی استاندارد و پیری تسریع شده
EFFECT OF SEED AMOUNT AND EFFICIENCY OF BACTERIA
 حبیبی-عقیقی شاهوردی-نصیری شهرکی-چایچی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  Paper ID : 10544    1393/12/08   2015/02/27    
تاثیر میدان الکترومغناطیس و امواج فراصوت بر جوانه‌زنی بذر
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، علیرضا رضازاده- عقیقی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30986    1394/06/30   2015/09/21    
بررسی تاثیر سطوح مختلف هورمونی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی، خصوصیات جوانه زنی، رنگدانه های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه - دارویی استویا ) Stevia rebaudiana Bertoni ( در شرایط کنترل شده
 راضیه صارمی، حشمت امیدی * ، عبدالامیر بستانی،
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42716    1395/10/10   2016/12/30    
بررسی کاربرد کیتوزان بر جوانه زنی سویا (Glycine max L.) در شرایط تنش شوری
 وحید منصوری گندمانی، حشمت امیدی، محمد رضایی چرمهینی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64422    1396/09/04   2017/11/25    
(Silybum marianum L.) تاثیر کیتوزان بر جوانه زنی و صفات بیوشیمیایی گیاهچه ماریتیغال
Effect of Chitosan on Seed Germination and Biochemical Traits of Milk Thistle (Silybum marianum L.) Seedling under Salt Stress
 مهدی عقیقی شاهوردی ، *، حشمت امیدی ، سید اسماعیل موسوی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43657    1395/02/07   2016/04/26    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1045 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی