جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Solving robot selection problem by a new interval-valued hesitant fuzzy multi-attributes group decision method
 S. M. Mousavi, B. Vahdani, H. Gitinavard, H. Hashemi
International Journal of Industrial Mathematics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42616    1395/05/16   2016/08/06    
Dispatching Rule Evaluation in Flexible Manufacturing Systems by a New Fuzzy Decision Model with Possibilistic-Statistical Uncertainties
 N. Foroozesh, R. Tavakkoli-Moghaddam, S. M. Mousavi, B. Vahdani
Arabian Journal for Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54028    1396/03/16   2017/06/06    
بهینه سازی پایدارسازی مکانیکی دیوارهای خاکی با نوارهای فلزی: کاربردهای الگوریتم های ازدحامی
Optimizing the Mechanical Stabilization of Earth Walls with Metal Strips: Applications of Swarm Algorithms
 
Arabian Journal for Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85337    1397/05/20   2018/08/11    
یک مدل جدید بهینه سازی برای انتخاب سبد پروژه تحت محیط فازی بازی
A New Optimization Model for Project Portfolio Selection Under Interval-Valued Fuzzy Environment
 وحید محققی، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی
Arabian Journal for Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31172    1394/04/22   2015/07/13    
یک فراابتکاری با عملکرد بالا برای اموزش بردار پشتیبان رگرسیون در عملکرد پیش بینی زنجیره تامین
A high performing meta-heuristic for training support vector regression in performance forecasting of supply chain
 بهنام وحدانی، فرزاد رضوی، سید میثم موسوی
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31173    1394/05/18   2015/08/09    
A new multi-criteria weighting and ranking model for group decision-making analysis based on interval-valued hesitant fuzzy
 حسین گیتی نورد، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31186    1394/03/15   2015/06/05    
A new comprehensive possibilistic group decision approach for resilient supplier selection with mean-variance-skewness-kurtosis and asymmetric information under interval-valued fuzzy uncertainty
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85473    1397/02/04   2018/04/24    
A new interval-valued hesitant fuzzy-pairwise comparison-compromise solution methodology An application to cross-docking location planning
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85475    1396/10/18   2018/01/08    
A new interval type-2 fuzzy approach for analyzing and monitoring the performance of megaprojects based on earned value analysis (with a case study)
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106125    1397/10/11   2019/01/01    
A novel group decision model based on mean–variance–skewness concepts and interval-valued fuzzy sets for a selection problem of the sustainable warehouse location under uncertainty
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54027    1397/09/01   2018/11/22    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1065 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی