جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی تنش دمای پایین و محل تولید بر خصوصیات جوانه‌زنی، پارامترهای رشد و رنگیزه های فتوسنتزی ذرت هیبرید تری وی کراس
 مصطفی نجفی، خدیجه احمدی، حشمت امیدی
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32037    1396/02/11   2017/05/01    
Determine optimum concentration and time of Stevia (Stevia rebuadiana Bertoni) seed priming with Selenium
 مهدی عقیقی شاهوردی کندی، حشمت امیدی
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32039    1395/01/18   2016/04/06    
تاثیر هورمونپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانهزنی بذر استویا (Bertoni rebaudiana Stevia (تحت تنش شوری
 مهدی عقیقی و حشمت امیدی
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64417    1396/09/01   2017/11/22    
اثر پیری تسریع شده بر جوانه¬زنی، رشد گیاهچه و محتوای برخی ترکیبات انتی اکسیــدان ژنوتیـپ¬های جـو
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43517    1397/04/01   2018/06/22    
ارزیابی اثر ویژگی های اللوپاتیک گیاه دارویی بالنگو و سرخارگل ...
 پراور- ملکی فراهانی- رضازاده
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42674    1395/06/01   2016/08/22    
تعیین غلظت و مدت زمان مطلوب پرایمینگ بذر استویا (Bertoni Stevia rebaudiana) با عنصر سلنیوم
Determination of the optimum concentration and optimum duration of seed priming priming (Bertoni Stevia rebaudiana) with selenium element
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85602    1397/07/18   2018/10/10    
تاثیر محلول مویان بر شاخصهای جوانهزنی کتان روغنی و کاسنی تحت تنش شوری
The effect of surfactant solution on flax oil and chicory seed germination indices under salinity stress
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116607    1395/10/01   2016/12/21    
تغییر در الگوی رشد، متابولیسم، کیفیت و کمیت ذرت در تیمار با اب مغناطیسی
Change of growth pattern, metabolism, and quality and quantity of maize plants after irrigation with magnetically treated water
 F. Ghanati, S. Mohamadalikhani, M. Soleimani, R. Afzalzadeh & A. Hajnorouzi
Electromagnetic Biology and Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31055    1394/07/25   2015/10/17    
تحلیل ابعادشناسانه مسیولیت پذیری در سبک زندگی اسلامی
 مهدی سبحانی نژاد
سراج منیر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31063    1393/09/30   2014/12/21    
مصون‌سازی جامعه از مضرّات برنامه های انحرافی رسانه های نوین با توجه به راه کارهای قرانی
 مهدی سبحانی نژاد
سراج منیر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31075    1392/03/30   2013/06/20    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1066 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی