جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی کاربرد تلفیقی اعمال کودهای زیستی و شیمیایی بر روی عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه
Effect of integrated usage of biological and chemical phosphate fertilizers on growth, yield, yield components andessential oil of Fennel (Foeniculum vulgar Mill.)
 مجید امینی دهقی، حسین زاده
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31337    1393/12/15   2015/03/06    
ایا گونه های ماندابی استپ های البرز به عنوان شاخص های بوم شناختی قابل استفاده اند؟ ازمون یک فرضیه و ترسیم نیمرخ بوم شناختی گونه ها
Are wetland species of Alborz steppes used as ecological indicators? Test on a hypothesis and ecological profile of species
 اصغر کامرانی و علیرضا نقی نژاد
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32117    1394/07/01   2015/09/23    
ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.Salvia L) ایران
Fatty acid Composition and Phytosterol Contents of the Seeds from Three Salvia L. Species Growing in Iran
 سیدحامد معظمی فریدا ، طیبه رجبیان، سیدحامد معظمی فریدا، سیدعلیرضا سلامی، مسعود رنجبر، مسعود تقی زاده و نصرت رحمانی
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31734    1394/11/01   2016/01/21    
بررسی اجزای شیمیایی روغن اسانسی میوه چهار جمعیت خودروی گلپرگرگانی (Heracleum gorganicum Rech. f) ایران
 فاطمه شهیری طبرستانی، طیبه رجبیان، اعظم سلیمی، نصرت رحمانی و فاطمه شهیری
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10035    1393/03/11   2014/06/01    
بررسی تنش خشکی و کود زیستی نیتروژنه بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
 لیلا جعفرزاده حیمه، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6901    1393/02/01   2014/04/21    
A New Interval-valued Intuitionistic Fuzzy Model to Group Decision Making for the Selection of Outsourcing Providers
 سعدالله ابراهیم نژاد، حسن هاشمی، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31187    1394/01/26   2015/04/15    
طراحی کنترل کننده گاورنر ژنراتور گازی به منظور عملکرد میکروگریدها در حالت جزیره ای
Design of a gas turbine governor controller for islanding operation of microgrids
 علیرضا رضایی، پوریا معقولی
سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31192    1394/08/11   2015/11/02    
تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از دو روش میانگین وزنی و منطق فازی
Determining power transformers health index with both fuzzy and weighting method
 پژمان خزایی، پوریا معقولی، مصطفی گودرزی - مجتبی رستاقی چالکی
سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31194    1394/08/11   2015/11/02    
برنامه ریزی تعمیرات ترانسفورماتورهای انتقال با در نظر گرفتن تغییرات دینامیکی نرخ خرابی
power transformers maintenance scheduling considering the dynamic of failure rate
 پژمان خزایی، پوریا معقولی، هادی نوروزی- مجتبی رستاقی
سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31196    1394/08/11   2015/11/02    
مدل سازی الکتروترمال و شبیه سازی محدودساز ابررسانایی جریان خطای مقاومتی دمابالا با منبع خنکسازی دماپایین
 محمدرضا صافی، عارف درودی
سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31331    1394/08/11   2015/11/02    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1067 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی