جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اشکال در انتقال اطلاعات توسط هیپوکامپ پشتی .....
FAILING OF INFORMATION TRANSMISSION BY DORSAL HIPPOCAMPUS DUE TO MICROINJECTION OF COLCHICINE IN RAT’S CORTICAL AREA 1
 منیژه کرمی، افسانه ناصری محمدرضا جلالی ندوشن
Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30782    1394/04/28   2015/07/19    
اختلال تخمدان پلی کیستیک در رت در حضور ادامه دار مرفین
The Disorder Polycystic ovary in rat in continual presence of morphine
 منیژه کرمی، مریم دربان فولادی محمدرضا جلالی ندوشن
کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازشناختی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30784    1394/03/01   2015/05/22    
نقش پادگفتمان ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف
Pad Discourse in Kahf Sura
 فریده داودی مقدم، محمدرضا شعیری
چهارمین همایش ملی نقد ادبی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30785    1394/02/17   2015/05/07    
Dynamic Facility Layout Problem: A New Bilevel Formulation and Some Metaheuristic Solution Methods
 معصومه مسی بیدگلی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، Kheirkhah، Messi
IEEE Transactions on Engineering Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30787    1394/05/10   2015/08/01    
An Improved Benders Decomposition Algorithm for an Arc Interdiction Vehicle Routing Problem
 معصومه مسی بیدگلی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، خیرخواه - مسی بیدگلی
IEEE Transactions on Engineering Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31829    1395/01/17   2016/04/05    
مروری بر مواد مورد استفاده در پالپکتومی دندا نهای شیری و میزان موفقیت ا نها
The review on material using in pulpectomy of primary teeth and their success rate
 رزا حق گو
چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30789    1394/05/07   2015/07/29    
ترمیم پرفوراسیون فورکای مولر شیری؟ مروری بر مقالات
Evalauation of furcal perforation management of primary molars. Review of literature
 رزا حق گو
چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30791    1394/05/07   2015/07/29    
Highlights of the final draft of the national policy document for science, technology and innovation in vaccine production in Iran
 پرویز اولیا، حوریه صادری، قانعی، میرافضلی، سیادت، مالکی فر، اسماعیلزاده
Vaccine Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30796    1394/04/01   2015/06/22    
Gender differences in symptom predictors associated with acute coronary syndrome: A prospective observational study
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
International Emergency Nursing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31723    1394/12/01   2016/02/20    
تفاوتهای جنسیتی در پیشگویی نشانه های سنروم های حاد کرونری
 
International Emergency Nursing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43343    1395/03/01   2016/05/21    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1070 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14350

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی