جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مطالعه تعارض شغلی -خانوادگی زنان سرپرست خانوار
the study of family _work conflicts of female-headed households
 امیر رستگار خالد
همایش ملی رفاه اجتماعیدر برنامه ششم توسعه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31234    1393/09/09   2014/11/30    
مقابله و مصالحه: راهکار پرسنل بخص اورژانس به تنص های اخلاقی
moral tension: emergency ward
 محمدرضا حیدری
همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31308    1393/07/30   2014/10/22    
درک پرستاران مراقبت ویژه از مراقبت معنوی
nurses perception spiritual care
 محمدرضا حیدری
همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31728    1393/07/30   2014/10/22    
بررسی نگرش و توانایی معنوی دانشجویان منتخب شهر تهران
attitude of nursing students about spritual care
 محمدرضا حیدری، سیده نوابه حسین خانی، رضا نوروززاده
همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31752    1393/07/30   2014/10/22    
چالشهای اخلاقی ورود سالمندان به تحقیقات
ethical challenges about elderly researchs
 محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده
همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31755    1393/07/30   2014/10/22    
در تعیین دوره بروزرسانی مقدار مرزی و اشتراک محرمانه در شبکه های مانت
Determining Threshold Value and Sharing Secret Updating Period in MANET
 مریم زارع زاده ، محمدعلی دوستاری
Advances in Computer Science: an International Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31261    1392/10/20   2014/01/10    
C3 Effective features inspired from Ventral and dorsal stream of visual cortex for view independent face recognition
 Somayeh Saraf Esmaili, Keivan Maghooli and Ali Motie Nasrabadi
Advances in Computer Science: an International Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42425    1394/10/25   2016/01/15    
Evaluation of the immunization by hepatitis B vaccination in the laboratory staff
 محمدمهدی عطارپوریزدی
The 8th International & 13th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31271    1394/02/03   2015/04/23    
بررسی مبانی نظم عمومی در سند تحول بنیادین اموزش و پرورش بر اساس قران کریم
 محمدحسن میرزامحمدی، حمید احمدی هدایت و مصطفی کریمی
فلسفه و کودک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31273    1393/12/01   2015/02/20    
تبیین تطبیقی دیدگاه های مربیان کشورهای مختلف در خصوص روش های اموزش فلسفه به کودکان
he comparative explain the views of educators from different countries on methods of teaching philosophy to children
 اسماعیلی خارستانی، محسن فرمهینی فراهانی، اسماعیل خارستانی-فاطمه سیفی
فلسفه و کودک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31559    1393/06/12   2014/09/03    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1071 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی