جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Evaluation of salivary PH of the patients underwenthemodialysis treatment
 مریم کوپایی، فرید عباسی
دومین کنگره اسیب شناسی دهان ، فک و صورت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31152    1392/04/05   2013/06/26    
هدایت چند فازه
On the Fuzzy Supervised Multiphase Guidance Law
 محسن رضایی، سعید سیدطبایی
همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31163    1394/07/01   2015/09/23    
الگوی حساسیت ضدمیکربی انتروکوکوسهای جداشده از بیماران در تهران
Antimicrobial susceptibility pattern of enterococci isolated from patients in Tehran
 حوریه صادری، سادات حسینی، موسوی، صاحب نسق، برومندی
International Journal of Enteric Pathogen
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31164    1394/08/11   2015/11/02    
Effects of FCL on operation of SEF-DFIG in wind turbine systems during grid fault
 مهرداد مرادی، عارف درودی، بسمی
computation problems of electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31165    1394/06/11   2015/09/02    
Q1-گروههای فروبنیوس
Frobenius Q1-groups
 حسام الدین شریفی، میثم نوروزابادیان
Archiv der Mathematik
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31166    1394/10/10   2015/12/31    
یک مدل هوش مصنوعی مبتنی بر ماشین بردار رگرسیونی برای انتخاب لجستیک طرف سوم
An artificial intelligence model based on LS-SVM for third-party logistics provider selection
 بهنام وحدانی، شادان صدیق بهزادی، سید میثم موسوی
International Journal of Industrial Mathematics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31171    1394/03/15   2015/06/05    
Solving robot selection problem by a new interval-valued hesitant fuzzy multi-attributes group decision method
 S. M. Mousavi, B. Vahdani, H. Gitinavard, H. Hashemi
International Journal of Industrial Mathematics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42616    1395/05/16   2016/08/06    
Dispatching Rule Evaluation in Flexible Manufacturing Systems by a New Fuzzy Decision Model with Possibilistic-Statistical Uncertainties
 N. Foroozesh, R. Tavakkoli-Moghaddam, S. M. Mousavi, B. Vahdani
Arabian Journal for Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54028    1396/03/16   2017/06/06    
بهینه سازی پایدارسازی مکانیکی دیوارهای خاکی با نوارهای فلزی: کاربردهای الگوریتم های ازدحامی
Optimizing the Mechanical Stabilization of Earth Walls with Metal Strips: Applications of Swarm Algorithms
 
Arabian Journal for Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85337    1397/05/20   2018/08/11    
انتخاب تامین کننده تاب اور با یک چهارچوب جدید تصمیم گیری و ارزیابی فازی شهودی بازه ای
Resilient supplier selection through introducing a new interval-valued intuitionistic fuzzy evaluation and decision-making framework
 
Arabian Journal for Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116732    1398/05/01   2019/07/23    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1072 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی