جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

خصوصیات فنوتیپی و ملکولی AmpC وابسته به پلاسمید در سویه های بالینی کلبسیلا نمونیه جدا شده از نمونه های بیمارستانهای مختلف
Phenotypic and molecular characterization of plasmid mediated AmpC among clinical isolated of Klebsiella pneumoniae isolated from different hospitals in Tehran
 پرویز اولیا، Azimi A، Erajiyan GR، Talebi M، Bina M، Shojaie A، Rastegar Lari A
Journal of Clinical and Diagnostic Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31314    1394/02/30   2015/05/20    
اثر دیابت ملیتوس نوع 1 با وضیت پریودنتالی و دندانها
The effect of Diabetes Mellitus Type 1 on Periodontal and Dental Status
 رخساره صادقی - فریال طالقانی - سمیرا محمدی - زهرا ظهری
Journal of Clinical and Diagnostic Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43869    1396/04/10   2017/07/01    
بررسی تاثیر درمانهای غیر جراحی پریودنتا بر روی غلظت IL-22 و S100A12 مایع شیار لثه ای
Assessment of Non-surgical Periodontal Therapy on IL-22 and S100A12 Concentration in Gingival Crevicular Fluid
 
Journal of Clinical and Diagnostic Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95857    1397/09/10   2018/12/01    
ایا تولید نیتریک اکسید و استرس اکسیداتیو ناشی از رژیم غذایی با چربی زیاد بر عملکرد قلبی پس از انفارکتوس میوکارد تاثیر میگذارد؟
Does increased nitric oxide production and oxidative stress due to high fat diet affect cardiac function after myocardial infarction?
 Marjan Aghajani1,2, Alireza Imani1,3*, Mahdieh Faghihi1, Mohammad Reza Vaez Mahdavi2,4, Sarah Mahboubi5, Fatemeh Moradi1, Ehsan Kazemi Moghaddam6,7
International Journal of Molecular and Cellular Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84580    1396/09/10   2017/12/01    
بررسی کاربا پنماز در سویه های شدیدا مقاوم اسینتو باکتر بومانی در یک مرکز سوختگی ایران
Characterization of carbapenemases in extensively drug resistance Acinetobacter baumannii in a burn care center in Iran
 پرویز اولیا،Azimi A، Talebi M، Pourshafie MR، Rastegar Lari A
International Journal of Molecular and Cellular Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31315    1394/06/28   2015/09/19    
رابطه بین مهارت موتور و اندازه گیری های تن سنجی در شش تا دوازده سال - کودکان
Relationship between Motor Proficiency and Anthropometric Measure in Six to Twelve years - old children
 اسمعیل نصیری، Mahmoud Sheikh، Majid Vesalinaseh
Annals of Biological Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31318    1391/03/15   2012/06/04    
بررسی ارتباط بین بهره هوشی و امادگی های جسمانی
An investigation on the association of intelligence quotient (IQ) with movement fitness
 اسمعیل نصیری
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31319    1394/07/03   2015/09/25    
بررسی ارتباط بین بهره هوشی و امادگی های حرکتی
 اسمعیل نصیری
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31320    1394/07/03   2015/09/25    
تاثیر کاربرد اهن در شرایط کم ابی برروی انتی اکسیدان های گلرنگ
Antioxidant Enzymes and Physiological Responses of Safflower (Carthamustinctorius L.) to Iron Application, under Water Deficit Condition
 کیوان فتحی امیر خیز، مجید امینی دهقی، کیوان فتحی و سیاوش حشمتی
Notulae Scientia Biologicae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31323    1394/02/31   2015/05/21    
نیمرخ سازی جنایی از بزهکاران سایبری بر پایه صحنه ارتکاب جرم
 عبدالعلی توجهی
کاراگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31325    1394/03/30   2015/06/20    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1073 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی