جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر نیتریک اکساید و اربوسکولار میکوریزا بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه شیرین ‌بیان تحت تنش شوری
Effect of Nitric Oxide and Arbuscular Mycorrhiza on some Physiological Traits of Liquorice (Glycyrrhiza glabra L.) Plant under Salinity Stress
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116638    1398/02/12   2019/05/02    
الگوریتم تجزیه لاگرانژ برای مساله مکان‌یابی حمل و نقل سبز پایدار
A Lagrangian Decomposition Algorithm for Robust Green Transportation Location Problem
 
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106269    1397/11/10   2019/01/30    
NONLINEAR SENSITIVITY ANALYSIS OF RCMRF CONSIDERING BOTH AXIAL AND FLEXURE EFFECTS
 Alireza Habibi
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64339    1390/06/10   2011/09/01    
The Effect of Measurement Errors on the Performance of Variable Sample Size and Sampling Interval Xbar Control Chart
 Sabahno, H., Amiri, A.
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43941    1396/05/06   2017/07/28    
یک مدل جدید دوهدفی برای مساله مسیریابی دوسطحی خودرو ظرفیت‌دار برای محصولات فسادپذیر با توجه به عوامل محیطی
A new Bi-objective model for a Two-echelon Capacitated Vehicle Routing Problem for Perishable Products with the Environmental Factor
 مهرانه اسمعیلی، راشد صحراییان
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43549    1396/02/10   2017/04/30    
Drift Change Point Estimation in Autocorrelated Poisson Count Processes Using MLE Approach
 عاطفه عشوری، امیر حسین امیری
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30800    1394/05/08   2015/07/30    
Isotonic Change Point Estimation in the AR(1) Autocorrelated Simple Linear Profiles
 فاطمه وکیلیان، امیر حسین امیری
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30790    1394/05/08   2015/07/30    
Simultaneous Monitoring of Multivariate Process Mean and Variability in the Presence of Measurement Error with Linearly Increasing Variance under Additive Covariate Model
 محمدرضا ملکی، امیر حسین امیری
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31986    1395/01/27   2016/04/15    
ارزیابی پروژه های ساخت با به کارگیری یک مدل جدید تصمیم گیری گروهی بر مبنای مفاهیم منطق فازی شهودی
Evaluating Construction Projects by a New Group Decision-Making Model Based on Intuitionistic Fuzzy Logic Concepts
 سید میثم موسوی، حسین گیتی نورد، بهنام وحدانی
International Journal of Engineering Transactions C: Aspects
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31157    1394/06/12   2015/09/03    
A Self-Starting Control Chart for Simultaneous Monitoring of Mean and Variance of Simple Linear Profiles
 Amiri, A., Khosravi, P., Ghashghaei, R.
International Journal of Engineering Transactions C: Aspects
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42407    1395/07/04   2016/09/25    
اولین صفحه...10811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1084 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی