جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی عوامل موثر بر تقاضای اموزش عالی در ایران (رویکرد مدل‌سازی اقتصادی)
 محسن ناظم بکایی1؛ ابراهیم صیامی عراقی 2؛ فاطمه فهیمی فر2
مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی اموزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84846    1396/11/11   2018/01/31    
تاثیر فعالیت ورزشی مقاومتی بر حافظه و عوامل نوروتروفیکی دانشجویان کم تحرک
The effect of resistance training on memory and neurotrophic factors of sedentary students
 علی صمدی، مهدی شهبازی، ابولفضل شایان، زهرا نعمتی
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی - حرکت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32136    1394/03/20   2015/06/10    
تاثیر الگودهی خودکنترلی بر یادگیری یک تکلیف زمانبندی
The effect of Self-control Modeling on Learning
 اسمعیل نصیری، احمد فرخی و فضل الله باقرزاده
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی - حرکت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31355    1394/08/30   2015/11/21    
تاثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر عملکرد و ویژگ یهای فیزیولوژیکی
Effect of Se on the yield and
 سیدجلال طباطبایی، رزیتا خادمی استانه صاحبعلی بلندنظر
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31357    1393/11/20   2015/02/09    
اثر اوره و نیکل بر رشد، غلظت نیترات و عناصر معدنی کاهو رقم سیاهو در ابکشت
Effect of Urea and Ni on th growth
 نظری ممقانی، طباطبایی
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42216    1395/02/30   2016/05/19    
ویژگی و عملکرد روی بر سلنیوم تاثیر تکمه کلم رویشی های هیدروپونیک در شده کشت ای
 خادمی استانه، طباطبایی، بلند نظر
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42355    1396/03/30   2017/06/20    
ارزیابی محتوای نسبی ژنوم و پاسخ به خشکی در دانهال های فستوکای بلند جمع اوری شده در ایران
Eevaluation genome content and drought response in festuca arundinaceae seedling collected iran
 محسن کافی، نیر اعظم خوش خلق سیما، عبدالمجید لیاقت
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42998    1394/02/28   2015/05/18    
تاثیر سلنیوم بر روی عملکرد و ویژگیهای رویشی کلم تکمهای کشت شده در هیدروپونیک
Effect of Se
 خادمی، طباطبایی، بلند نظر
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64127    1396/03/30   2017/06/20    
پراوری درون شیشه ای ، ریشه زایی و افزایش سازگاری گیاهچه های گلابی نطنزی به کمک قارچ میکورزیزا
In vitro Proliferation, rooting and acclimatization of Natanzi pear seedlings (Pyrus communis cv. Natanzi) with mycorrhiza fungi infection
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105960    1397/11/01   2019/01/21    
تاثیر نیتروژن و حذف محلول غذایی یک هفته قبل از برداشت بر تجمع نیترات و خصوصیات رشدی اسفناج
Effects of Nitrogen and Nutrient Removal on Nitrate Accumulation and Growth Characteristics of Spinach
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85212    1396/06/29   2017/09/20    
اولین صفحه...10811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1083 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی