جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تبیین منابع معرفت شناختی اسلام و بررسی نقش انها در اسلامی سازی علوم
 اکبر رهنما
ایین حکمت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30961    1391/11/12   2013/01/31    
تبیین منابع معرفت شناختی اسلام و بررسی نقش انها در اسلامی سازی علوم به منظور عملیاتی نمودن اندیشه های امام خمینی
 اکبر رهنما
نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30962    1394/05/21   2015/08/12    
لزوم توجه به حوزه های دارای مزیت نسبی در تولید و اموزش علوم انسانی اسلامی با تاکید بر حوزه مطالعات انقلاب اسلامی
 هاجر صادقیان، زاهد غفاری هشجین
نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31301    1394/03/30   2015/06/20    
عوامل دموگرافیک و مامایی موثر بر عملکرد جنسی در طول حاملگی
demographic and obstetric factors affecting women sexual functionning during pregnancy
 پروین رهنما
Reproductive Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30963    1394/03/17   2015/06/07    
Salient beliefs towards vaginal delivery in pregnant women: A qualitative study from Iran
 پروین رهنما، خدیجه محمدی میقانکی
Reproductive Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31934    1394/11/03   2016/01/23    
ایا سازگاری مذهبی و معنوی نقش بر افسردگی و اضطراب در بیماران با صدمه نخاعی دارد
coping and spirituality have a moderating roleon depression and anxiety in patients with spinal cord injurydoes
 پروین رهنما
Spinal Cord
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30964    1394/02/22   2015/05/12    
ارتباط بین اضطراب افسردگی و استراتزیهای سازگاری مذهبی و اختلال نعوظ در بیماران مبتلا به اسیب نخاع
The relationship between anxiety, depression and religious coping strategies and erectile dysfunction in Iranian patients with spinal cord injury
 AH Pakpour, H Saberi, M Saffari, V Rahimi-movaghar, A Burri6 and M Hajiaghababaei
Spinal Cord
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42510    1394/11/25   2016/02/14    
Impact of spinal cord injury on self-perceived pre- and postmorbid cognitive, emotional and physical functioning
 RF Murray*,1, A Asghari1,2, DD Egorov1, SB Rutkowski3, PJ Siddall1, RJ Soden3 and R Ruff4
Spinal Cord
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43830    1386/08/20   2007/11/11    
بازی نشانه های شعر در ملکوت تکلم
Thr Play of PoeticSigns in MALAKOOT-e-TAKALLOM
 فریده داودی مقدم
Internation Conference on Innovation and Research in Arts and Humanities
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30967    1394/06/05   2015/08/27    
تعیین موانع فردی و سازمانی اجرای طرحهای پژوهشی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شاهد
Determining the personal and organizational barriers in performing research plans from the viewpoint of students of medical sciences in Shahed University
 فرزانه شجاع شفیعی، علی دواتی، محمدحسن قوسیان مقدم
اموزش پزشکی و توسعه قزوین=The Journal of Medical Education And Development
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30814    1394/05/01   2015/07/23    
اولین صفحه...10811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1082 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی