جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی شیوه ی فتومونتاژ در طراحی پوسترهای اجتماعی تاریخ معاصر ایران
 ریحانه عطایی.سیدنظام الدین امامی فر
کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42802    1394/11/08   2016/01/28    
مطالعه ی ترفندهای تبلیغات استعاری با تاکید بر تبلیغات اپراتورهای تلفن همراه در ایران
 دنیا سیاحتگر. سید نظامالدین امامی فر
کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42803    1394/11/08   2016/01/28    
ارایه مدلی کارا از رویکرد گسترش کارکرد کیفیت و تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت بهبود ارزیابی تامین کنندگان
 سعید صفری، ملیحه بینشیان
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31701    1394/10/03   2015/12/24    
مقاله به انگلیسی است
Effects of garlic(Allium sativum) extract on the expression of receptor for advanced glycation end products and proinflammatory cytokines secretion in peripheral blood mononuclear cells from patients with type 2 diabetes mellitus.
 طوبی غضنفری، Abdol Karim Sheikhi،Tooba Ghazanfari،Mohammadreza Jafar-Rangchi، Vahideh Ghaaed،Hamid Karimi،Abdollah Jafarzadeh،Faranak Sharifi
Archives of Medical Laboratory Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31702    1394/01/01   2015/03/21    
بررسی ایمنی زایی وزیکول های انکپسوله غشای خارجی ....
 راضیه رضایی ادریانی، سیدلطیف موسوی گرگری
1st international and 4th national congress on enteric pathogens
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31704    1394/12/05   2016/02/24    
توابع پیوسته بردار مقدار روی نیمگروه نیم توپولوژیک
VECTOR VALUED CONTINUOUS FUNCTIONS ON A SEMITOPOLOGIVCAL SEMIGROUP
 محمد اکبری توتکابنی، علیرضا باقری ثالث
چهارمین کنفرانس انالیز تابعی و کاربردها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31706    1394/12/12   2016/03/02    
مطالعه رفتار شبه پایداری معادله برگر با استفاده از طیف عملگر خطی
Study of Semistability Behaviour of Berger Equation by Using Spectra of Linear Operator
 حسین فینی زاده بیدگلی, بهروز رییسی, مرتضی شریفی
چهارمین کنفرانس انالیز تابعی و کاربردها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42374    1394/12/12   2016/03/02    
اثر امواج فراصوت در کشت بافت گیاهی
effect of ultrasound in plant tissue culture
 یوسف فرخ زاد، ایت اله رضایی نودهی، یوسف فرخ زاد
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31707    1394/12/15   2016/03/05    
تنوع سوماکلونال در کشت بافت گیاهی: مطالعه موردی گیاه انگور
somaclonal variation in plant tissue culture, case study, grape
 یوسف فرخ زاد، ایت اله رضایی نودهی، یوسف فرخزاد
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31708    1394/12/15   2016/03/05    
دیدگاه فخر رازی دربار? معیار حسن و قبح در گستر? افعال الهی؛ تامّلی بر تفکیک معرفت‌شناسان? اخلاق الهی و بشری
The criteria of the goodness and ugliness in God’s action in the view Fakhr al-Din al- Razi: Criticizing of the epistemological separation of the God and Human’ ethics
 محمود صیدی، سید مصطفی موسوی اعظم حسن اختر
اخلاق وحیانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31710    1394/12/12   2016/03/02    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1104 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی