جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

سنتز میکرو زیولیت الی و بررسی سطوح سورفکتانت HDTMA بر کارایی حذف نیترات از محیط های ابی
Synthesis of microzeolite and and effect of HDTMA levels on absorption efficiency of Nitrate from aqueous solution
 فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی و امیرمحمد ناجی
سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32138    1395/02/23   2016/05/12    
بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات از محیط های ابی توسط نانو زیولیت الی ساخته شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیم
Evaluation of absorption efficiency and release of Nitrate in aqueous solution by organo-nanozeolite modified with HDTMA
 فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی و امیرمحمد ناجی
سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32139    1395/02/23   2016/05/12    
ارزیابی تغییرات مکانی ماده الی، ظرفیت تبادل کاتیونی و مقدار رس خاک شریف اباد قزوین
 سیده مریم صلاح الدین، عبدالامیر بستانی
دومین کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنایع غذایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31799    1394/12/01   2016/02/20    
ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی، اسیدیته و تغییرات جذب سدیم خاک شریف¬اباد قزوین
 سیده مریم صلاح الدین، عبدالامیر بستانی
دومین کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنایع غذایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31800    1395/12/01   2017/02/19    
ارزیابی تغییرات مکانی نیتروژن و فسفر در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف¬اباد قزوین
 الهه خزایی زوزنی، عبدالامیر بستانی
دومین همایش بین-المللی و پنجمین همایش ملی محیط زیست و کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31802    1394/12/13   2016/03/03    
ارزیابی تغییرات مکانی پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف¬اباد قزوین
 الهه خزایی زوزنی، عبدالامیر بستانی
دومین همایش بین-المللی و پنجمین همایش ملی محیط زیست و کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31804    1394/12/13   2016/03/03    
Cross-docking Location Selection in Distribution Systems: A New Intuitionistic Fuzzy Hierarchical Decision Model
 S.Meysam Mousavi, Behnam Vahdani
International Journal of Computational Intelligence Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32112    1394/11/13   2016/02/02    
A new approach of multi-criteria analysis for the evaluation and selection of sustainable transport investment projects under uncertainty: A case study
 V. Mohagheghi, S.M. Mousavi, M. Aghamohagheghi, B. Vahdani
International Journal of Computational Intelligence Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54030    1395/11/22   2017/02/10    
A new enhanced support vector model based on general variable neighborhood search algorithm for supplier performance evaluation: A case study
 B. Vahdani, S. M. Mousavi, R. Tavakkoli-Moghaddam, H. Hashemi
International Journal of Computational Intelligence Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54037    1395/10/21   2017/01/10    
A new approach in failure modes and effects analysis based on compromise solution under an interval-valued intuitionistic fuzzy environment
 Z. Hajighasemi, S.M. Mousavi
Iranian Journal of Fuzzy Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54040    1396/06/03   2017/08/25    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1103 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی