جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

براورد نیاز سرمایی و گرمایی گلدهی چند واریته زردالو در شاهرود
Estimation of cold and heat requirement of some apricot varieties flowering in Shahrood
 علی اصغر احمدی، ایت اله رضایی نودهی، علی اصغراحمدی ، مهدی رضایی ، یاور شرفی
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31930    1394/11/30   2016/02/19    
بررسی اثر تیمار پوترسین بر برخی شاخص های زایشی توت فرنگی رقم‘کاماروسا’ در شرایط تنش کلریدسدیم
Strawberry
 
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31789    1394/11/01   2016/01/21    
اثر نانو ذرات اسیدسالیسیلیک در مقایسه با اسید سالیسیلیک بر شاخص های رشد رویشی توت فرنگی رقم کاماروزا تحت تنش کلریدسدیم
Strawberry
 
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31790    1394/11/01   2016/01/21    
اثر الودگی ارسنیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه سویا
 فاطمه اجیلی، عبدالامیر بستانی
اولین همایش بین¬-المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31784    1394/12/10   2016/02/29    
خود مراقبتی زنان مبتلا به بیماریهای مزمن در کاهش مصرف نمک
 کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
چهارمین کنگره و جشنواره ملی خودمراقبتی و اموزش بیمار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31792    1394/10/30   2016/01/20    
تبیین مولفه های اموزش چند فرهنگی و تحلیل ان در محتوای کتب درسی تاریخ دوره متوسطه ایران
 مهدی سبحانی نژاد
پژوهشنامه تربیتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31796    1394/03/30   2015/06/20    
مطالعه اثر ماندگاری نانو اهن صفر ظرفیتی بر حذف ارسنیک قابل استخراج با اب مقطر
 پریسا اذری، عبدالامیر بستانی
سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31797    1395/02/20   2016/05/09    
مطالعه اثر غلظت نانو اهن صفر ظرفیتی بر حذف ارسنیک قابل استخراج با اب مقطر از خاک
 پریسا اذری، عبدالامیر بستانی
سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31798    1395/02/20   2016/05/09    
سنتز میکرو زیولیت الی و بررسی سطوح سورفکتانت HDTMA بر کارایی حذف نیترات از محیط های ابی
Synthesis of microzeolite and and effect of HDTMA levels on absorption efficiency of Nitrate from aqueous solution
 فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی و امیرمحمد ناجی
سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32138    1395/02/23   2016/05/12    
بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات از محیط های ابی توسط نانو زیولیت الی ساخته شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیم
Evaluation of absorption efficiency and release of Nitrate in aqueous solution by organo-nanozeolite modified with HDTMA
 فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی و امیرمحمد ناجی
سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32139    1395/02/23   2016/05/12    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1102 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13337

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی