جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مدلسازی تاثیر تزریق جریان الکتریکی بر عملکرد لیزر نیمه هادی مخابراتی نقطه کوانتومی در کاربردهای مخابرات نوری
Modeling The Effects of Electrical Current Injection on The Performance of Quantum Dot Semiconductor Laser for Optical Communication Applications
 محمد رضا شفیعی، محمدحسن یاوری
چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31634    1394/06/12   2015/09/03    
تریکودرما و سودوموناس علیه نماتد ملوایدوژن در ریزوسفر گیاهان گوجه فرنگی
Trichoderma viride and Pseudomonas fl uorescens CHA0 against Meloidogyne javanica in the rhizosphere of tomato plants
 ایت اله سعیدی زاده
Hellenic Plant Protection Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31639    1394/11/10   2016/01/30    
اثر سالیسیلیک اسید، سودوموناس و تریکودرما در کنترل ملوایدوژن در گوجه فرنگی
Eff ectiveness of salicylic acid, Pseudomonas fl uorescens CHA0 and Trichoderma viride to control Meloidogyne incognita race 2 on diff erent tomato cultivars
 ایت اله سعیدی زاده، اصفهانی، جمالی، پدرام فر
Hellenic Plant Protection Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31640    1394/11/10   2016/01/30    
Biodiversity and population fluctuations of parasitoids of the white peach scale, Psedaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae), in Kiwifruit Orchards in Northern Iran
 
Hellenic Plant Protection Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106038    1397/10/11   2019/01/01    
اثر همکاری ریزوباکترها علیه نماتد در ریزوسفر گیاهچه های حبوبات
Rhizobacteria cooperative effect against Meloidogyne javanica in rhizosphere of legume seedlings
 فاطمه سادات طباطبایی، ایت اله سعیدی زاده
Hellenic Plant Protection Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43069    1395/11/12   2017/01/31    
تبیین وجوه زیبایی شناسانه بصری در حاشیه نویسی قران های خطی منتخب سده های 10 تا 14 هجری قمری
 ندا شفیقی- محسن مراثی
کیمیای هنر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31643    1393/10/01   2014/12/22    
کاربرد روش جستجوی همزیستی ترکیبی در زمان‌بندی کارگاهی با اثر یادگیری جدید
Application of Hybrid Symbiotic Organism Search on Flow Shop Scheduling with a New Learning Effect
 هما امیریان، راشد صحرائیان
9th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31647    1394/04/15   2015/07/06    
استراتژی‌های بهینه‌ی دفاع از سیستم‌های حسّاس با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان
 رحیمدل، امیر حسین امیری، کرباسیان
مدیریت بحران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31648    1394/11/28   2016/02/17    
بررسی و حل مسیله ی امدادرسانی دوسطحی نقاط اسیب دیده از بحران
Modeling and a Genetic Algorithm for the two echelone relief logistics problem
 مهدی بشیری، جمال، توکلی مقدم
مدیریت بحران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32059    1394/11/15   2016/02/04    
اثر عصاره ابی-الکلی اسفند بر تروفوزوییت های اکانتامبا
The effect of Hydro-Alcoholic extract of Peganum Harmala on trophozoites of Acanthamoeba in vitro
 فریبا خوش زبان
هشتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31649    1394/11/17   2016/02/06    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1101 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی