جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Educational Implications of Philosophical Foundations of Derrida
 محسن فرمهینی فراهانی
5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9086    1391/11/17   2013/02/05    
The Role of Global Citizenship Education in World Peace and Security
 محسن فرمهینی فراهانی
5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9087    1391/11/17   2013/02/05    
The Study on Challenges of Teaching Philosophy for Children
 محسن فرمهینی فراهانی
5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9088    1391/11/17   2013/02/05    
The Study on Professional Ethics Components among Faculty Members in the Engineering
 فرزین فرمهینی فراهانی
5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9093    1391/11/17   2013/02/05    
Border Education with emphasizing on Giroux s Educative implications
 محسن فرمهینی فراهانی
5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9094    1391/11/17   2013/02/05    
رفق ،مدارا، و شدت خشونت از دیدگاه اسلام
 رسول منتجب نیا
همایش مدارا وبردباری در اسلام
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10426    1393/09/03   2014/11/24    
بررسی اثر کاربرد کود زیستی فسفاته بارور - 2بر عملکرد و اجزای عملکردگیاه دارویی بادرنجبویه
 مجید امینی دهقی، زهرا چگینی، بهلول عباس زاده
سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10431    1393/05/30   2014/08/21    
Effect of fiber diameter on flexural properties of fiber-reinforced composites
 محمدباقر رضوانی
Indian Journal of Dental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10432    1392/01/10   2013/03/30    
فعالیت ضدباکتریایی نانوسیلور حاوی نانوسیلور بر علیه استرپتوکک سانگوئیس
Antibacterial Activity of a Glass Ionomer Containing Silver Nanoparticles Agai nst Streptococcus mutans and Streptococcus sanguinis
 
Indian Journal of Dental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137911    1399/08/01   2020/10/22    
بررسی استحکام پیوند برشی سه سمان رزینی خودباند شونده به عاج دندان
Shear Bond Strength of Three Auto-adhesive Resin Cements to Dentin
 
Indian Journal of Dental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42781    1388/10/11   2010/01/01    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1108 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی