جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نقش پتانسیل های شکل ناوردا در مکانیک کوانتومی نسبیتی
The role of shape invariance potentials in the relativistic quantum mechanics
 زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
The European Physical Journal Plus
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31866    1395/02/15   2016/05/04    
An Improved U-Shaped Microstrip Meander-Line Slow Wave Structure for High Efficiency G-band Traveling Wave Tubes
 اسماعیل طحانیان، غلامرضا داداش زاده
Recent Advances in Electrical & Electronic Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31876    1394/07/12   2015/10/04    
بررسی کمینه سازی توابع دو زیرمدولی
 مدینه وحدتی، اردشیر دولتی ملک اباد
کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31879    1394/12/19   2016/03/09    
بررسی ارتباط بین درخت گوموری-هو و درخت معادل جریان
 فهیمه اقازیارتی، اردشیر دولتی ملک اباد
کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31880    1394/12/19   2016/03/09    
رابطه بین مسایل برنامهریزی خطی و مسایل برنامهریزی خطی اساسی
 افسانه پیر، اردشیر دولتی ملک اباد
کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31881    1394/12/19   2016/03/09    
مضامین شاخص ادبیات پایداری در بخش شاهنامه فردوسی
 
ادبیات پایداری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31884    1395/02/11   2016/04/30    
مضامین شاخص ادبیات پایداری در بخش حماسی شاهنامه
Concepts of Indicators of Sustainability Literature in the epic part of Shahnameh
 
ادبیات پایداری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85074    1396/11/22   2018/02/11    
شناخت و بررسی ارتباط میان ادبیات پایداری و حماسه
 احمد فروزانفر
کنگره سراسری ادبیات پایداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31887    1393/12/20   2015/03/11    
شناخت و بررسی ارتباط میان ادبیات پایداری و حماسه در بخش حماسی شاهنامه فردوس
 احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم
کنگره سراسری ادبیات پایداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31918    1393/12/12   2015/03/03    
بررسی ساختار نشانه شناسی یک روایت (عاشقانه های یونس در شکم ماهی)
 احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم
کنگره سراسری ادبیات پایداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31919    1393/12/12   2015/03/03    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1108 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13337

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی