جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی ساختار نشانه شناسی یک روایت (عاشقانه های یونس در شکم ماهی)
 احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم
کنگره سراسری ادبیات پایداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31919    1393/12/12   2015/03/03    
اثر کامپوزیت پلی انیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ روی – پل یانیلین
Effect of Pani/Graphite composite on the Zn-Pani rechargeable battery performances
 محمدصفی رحمانی فر، سید مرتضی موسوی خوشدل و یاسر شه بخش
پژوهش‌های کاربردی در شیمی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31890    1394/07/20   2015/10/12    
مطالعه حیطه های استاد-دانشجو بر رروی یادگیری موثر درس بافت شناسی عملی
A study on the lecturer -student domains on effective learning of practical course of histology
 نوشین جلایرنادری، داریوش طالعی، رقیه حجتی
دوازدهمین همایش علوم تشریحی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31892    1395/02/15   2016/05/04    
دانش مادران از عمده ترین علایم دندان دراوردن کودکان و عوامل دموگرافیک مرتبط
 کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
هفتمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31894    1395/02/15   2016/05/04    
الگوی فعالیت جسمانی و ارتباط ان با پیامد زایمان زنان باردار نخست زا در بیمارستان شهید مصطفی خمینی سال1393
Pattern of physical activity and revalance with delivery output among nullipara pregnant women in shahid mostafa Khomeini hospital 2014
 سمیه سیاحی، کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، نفیسه ظفرقندی
هفتمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31953    1395/02/15   2016/05/04    
طراحی و شبیه‌سازی دیود ویرکاتور یک‌بعدی و مقایسه نتایج ان با مدل‌های تحلیلی
Simulation of One-Dimensional Vircator Diode along with Comparing the Results with Analytical Models
 اکبر نظری گلشن، وحید فلاحی
چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31901    1395/02/31   2016/05/20    
اثرات پروپرانولول بر پروفایل سایتوکاینهای TH1 در سلولهای T لوسمیک انسانی در شرایط ازمایشگاهی
In vitro Effects of Propranolol on T Helper Type 1 Cytokine Profile in Human Leukemic T Cells
 فاطمه حاجی قاسمی، عباس میرشفیعی
International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31902    1395/01/13   2016/04/01    
اثر وراپامیل بر تولید فاکتور رشد اندوتلیال رگی در سلولهای صلاحیت دار ایمنی
Effect of verapamil on vascular endothelial growth factor production in immunocompetent cells
 فاطمه حاجی قاسمی، عباس میرشفیعی
ERS International Congress 2015
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31903    1394/07/05   2015/09/27    
تخصیص قابلیت اطمینان سیستم‌های تجدیدپذیر و کاربرد ان در تعیین سرمایه‌گذاری‌های موثر دفاع
 رحیمدل، امیر حسین امیری، کرباسیان
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31905    1395/02/13   2016/05/02    
نرمال سازی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی پژوهش در حوزه های علمی مختلف
Normalization and Valuation of Research Evaluation Indicators in Different Scientific Fields
 
Journal of Information Science Theory and Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31906    1395/02/21   2016/05/10    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1109 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی