جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نرمال سازی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی پژوهش در حوزه های علمی مختلف
Normalization and Valuation of Research Evaluation Indicators in Different Scientific Fields
 
Journal of Information Science Theory and Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31906    1395/02/21   2016/05/10    
چارچوبی برای توصیف و اندازه گیری ثروت علمی: مطالعه موردی ایران
A Framework for Description and Measurement of National Scientific Wealth with a Case Study on Iran
 Saeid Asadi
Journal of Information Science Theory and Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43456    1395/04/15   2016/07/05    
کتابسنجی در عمل: مروری بر توسعه شغل های علم سنجی و کتابسنجی در ایران
Bibliometrics in Practice in Developing Nations: A Study on the Development of Scientometrics and Bibliometrics Careers in Iran
 
Journal of Information Science Theory and Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106015    1397/03/11   2018/06/01    
پارامترهای جدول زندگی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) روی ارقام مختلف گوجه فرنگی
Life table parameters of the tomato leaf miner Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) on different tomato cultivars
 حبیب عباسی پورشوشتری، E. Rostami، H. Madadi، H. Abbasipour، H. Allahyari & A. G. S. Cuthbertson
Journal of Applied Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31908    1395/02/22   2016/05/11    
روشی مبتنی بر نظریه بازی برای کشف گره های مخرب در MANETها
A Game Theory Approach for Malicious Node Detection in MANETs
  یاسر طاهری، حسین قرایی گرکانی، ناصر محمدزاده
Journal of Information Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31910    1395/02/12   2016/05/01    
تجزیه مرکب مقاومت به شوری
Multivariate Analysis as a Tool for Studying the Effects of Salinity in Different Melon Landraces at Germination Stage
 سیدجلال طباطبایی، سرابی، بلند نظر
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31911    1395/02/13   2016/05/02    
واکنش فتوسنتزی و رشد گیاه زبتون
Photosynthetic and Growth Responses of Olive to Proline
 
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42857    1395/08/26   2016/11/16    
همسایه دیوار به دیوار غم
 زهرا حبیبی زاده،
همایش ملی ادبیات غنایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43288    1395/02/02   2016/04/21    
بازی نشانه ها در غزلیات بیدل دهلوی
The play of signs in Dehlavis sonnets
 فریده داودی مقدم، احمد فروزانفر
همایش ملی ادبیات غنایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42828    1395/02/22   2016/05/11    
نگاهی به اشعار سیمین بهبهانی با رویکرد اکوفمنیسم اجتماعی و فرهنگی
Ecofemminsicm
 فریده داودی مقدم، ربابه قلی پور
همایش ملی ادبیات غنایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31990    1395/02/22   2016/05/11    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1110 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی