جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تنوع ژنتیکی برخی صفات مورفولوژی در چهار توده گیاه دارویی بادرنجبویه
genetic diversity for soe morphological trait
 زهراسادات مدنی، محمدحسین فتوکیان، مدنی
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10449    1393/09/11   2014/12/02    
بهینه سازی روش های ازمایشگاهی و مطالعات مقدماتی سیتوژنتیک گیاه دارویی بالنگو شیرازی
optimazing lab methods on DNA extraction
 زهراسادات مدنی، محمدحسین فتوکیان، مدنی
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10450    1393/09/11   2014/12/02    
نگرش اجمالی بر زیره سبز
Study of
 نصیر ابددار، مجید امینی دهقی، ابددار، حبیبی و طالعی
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31350    1393/09/01   2014/11/22    
مکان یابی QTL مرتبط با محتوای گلوتنین و گلیادین دانه گندم نان با استفاده از نشانگر ریز ماهواره
microsatellite markerMapping QTLs related to the Gliadin and Glutenin contents in bread wheat grain using
 محدثه ایزدی فرد، علیرضا رضازاده، علاالدین کردنائیج
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30860    1393/09/01   2014/11/22    
اثر امواج فراصوت بر رشد و متابولیت های اولیه گندم
The effect of ultrasound on growth and the primary metabolites in wheat
 ایت اله رضایی نودهی، علاالدین کردنائیج، زهرا مسایلی، ایت الله رضایی
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31551    1393/07/01   2014/09/23    
اثر امواج فراصوت بر رشد و متابولیت های ثانویه گندم
The effect of ultrasound on growth and the secondary metabolites in wheat
 ایت اله رضایی نودهی، علاالدین کردنائیج، فهیمه حسنی سواره
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31552    1393/07/01   2014/09/23    
نگرشی اجمالی بر گیاه دارویی زیره سبز
A brief overview of Cuminum
 نصیر ابددار،مجید امینی،حسن حبیبی،داریوش طالعی
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42469    1393/09/01   2014/11/22    
بررسی اثر کود بیولوژیک فسفات بارور- 2 بر شاخصهای مرفولوژیک زیره سبز تحت تنش خشکی
the effect of biological fertilizer on morphological indices of Cumin under drought stress
 شکوفه غلامی، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی ، خدیجه احمدی
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42470    1393/09/01   2014/11/22    
بررسی اثر کود بیولوژیک فسفات بارور- 2 بر عملکرد و اجزا عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی تحت تنش خشکی
The effect of bio-fertilizer phosphate-2 fertile on yield and yield components and physiological indices of Cumin under drought stress
 شکوفه غلامی، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی،خدیجه احمدی
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42471    1393/09/01   2014/11/22    
Naloxone affects reproductive system in a rat model with polycystic features
 منیژه کرمی، مریم دربان فولادی
Asian Pacific Journal of Reproduction
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10451    1393/11/21   2015/02/10    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1110 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی