جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر کودهای شیمیایی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گل و بنه-های دختری زعفران (Crocus sativus L.) تحت رژیم‌های ابیاری
Effect manure and chemical fertilizers on some morphological characteristics and yield flowers and replacement corm of saffron (Crocus sativus L.) under irrigation regimes.
 
زراعت و فناوری زعفران=Saffron Agronomy and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159188    1401/04/20   2022/07/11    
شناسایی برخی از قارچهای عامل پوسیدگی بنه زعفران و کنترل ان ها
Identification of some saffron corm rot fungi and their control
 ایت اله سعیدی زاده
زراعت و فناوری زعفران=Saffron Agronomy and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10420    1393/09/01   2014/11/22    
تاثیر مصرف برخی کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی وکیفی زعفران زراعی
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، حیدری- بشارتی
زراعت و فناوری زعفران=Saffron Agronomy and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10410    1393/07/01   2014/09/23    
مدلسازی پراکندگی حامل- حامل و پراکندگی اوژه بر عملکرد لیزر نقطه کوانتومی
Modeling the Carrier-Carrier and Auger Scattering on the Performance of Quantum Dot Lasers
 محمدحسن یاوری، محمد رضا شفیعی
بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10417    1393/10/23   2015/01/13    
تحلیل اثر تعداد لایه های نقطه کوانتومی بر مشخصه های استاتیکی لیزرهای نقطه کوانتومی InAs/InP
Analysis of Effect of Number of Quantum Dot Layers on Static Characteristics InAs/InP Quantum Dot Laser
 محمدحسن یاوری، علی میر
بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10418    1393/10/23   2015/01/13    
مدلسازی لیزر نیمه هادی مخابراتی نقطه کوانتومی با مد قفل شده ی غیر فعال
Modeling of Semiconductor Quantum Dot Passively Mode Locked Laser for optical communication application
 محمدحسن یاوری، وحید احمدی
بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10419    1393/11/23   2015/02/12    
مطالعه تنوع ژنتیکی توده های وحشی گیاه بالنگو با استفاده از نشانگر های بین ریز ماهواره ای
The study of genetic variation in wild population of Lallemantia with microsattelatie markers
 ندا کردونی، اصغر کامرانی، امیر ناجی
اولین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی اورگانیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10422    1393/09/07   2014/11/28    
ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی سیاه دانه با استفاده از نشانگرهای SCOT
evaluation of genetic diversity in nigella sativa
 علیرضا رضازاده، فرشته بدخشان، امیر محمد ناجی و حمیده اله قلی
اولین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی اورگانیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10586    1393/09/07   2014/11/28    
ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی گیاه بالنگو با استفاده از نشانگر SCoT
Evaluation of genetic variation in wild population of Lallemantia with SCoT marker
 ندا کردونی، اصغر کامرانی، امیرمحمد ناجی
اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10423    1393/09/27   2014/12/18    
A survey on Tendency toward Curriculum Ideologies among Academic Board Members in Educational Sciences Faculties
 مهدی ملکی، محسن فرمهینی فراهانی
5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9085    1391/11/17   2013/02/05    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1107 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی