جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

عشق زمینی از دیدگاه ابن سینا
Earthly love from Ibn Sinas point of view
 
حکمت سینوی - مشکوه النور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159253    1400/11/18   2022/02/07    
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان
Identification and Prioritization of the Factors Affecting Organizational Commitment
 سعید صفری، سیده معومه فاطمی
کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10414    1393/09/26   2014/12/17    
The study of the relationship of organizational health of the schools and that of the students’ academic achievement ( a case study of high schools of Kohkilouie and Boierahmad province , Iran 2011 )
 محمدحسن میرزامحمدی، محسن فرمهینی فراهانی ،نقی رعدی افسوران ، سید سعید محمدی
2nd World Conference On Business, Economics And Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9583    1393/05/24   2014/08/15    
عملکرد حزب اسلام گرای عدالت و توسعه ترکیه در عرصه سیاست های داخلی و خارجی
 سمیه احمدوند، عباس کشاورز شکری
پژوهش های راهبردی سیاست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8244    1392/03/01   2013/05/22    
بررسی نهادمندی حزب دموکرات ایران (قوام) بر اساس ارای ساموئل هانتینگتون
The Investigating of Iran s Democrat Party(Ghavam) Institutionality Based on Theorotical Framework of Samuel Huntington.
 
پژوهش های راهبردی سیاست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169699    1401/02/31   2022/05/21    
ارزریابی مقاله «ایران؛ استعمار سرخ و سیاه» به عنوان عامل شتابزا در انقلاب اسلامی ایران بر اساس تیوری تحول انقلابی چالمرز جانسون
Evaluation of Article Iran: Black and Red Colonialism as an Accelerating Factor in Islamic Revolution of Iran
 عباس نعیمی، شهناز کریمی، علی مرشدی زاد
پژوهش های راهبردی سیاست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84927    1392/07/04   2013/09/26    
سناریوهای اینده نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام
Scenarios for the future of the international system and the status of the Muslim world
 فرزاد جهان بین، فتح اله پرتو
پژوهش های راهبردی سیاست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42945    1394/06/01   2015/08/23    
مطالعه و نقد جایگاه مفهوم جهاد در مبانی فکری و رفتار سیاسی داعش
A Study and Critique of the Position of the Concept of Jihad in ISISs Intellectual Foundations and Political Behavior
 
پژوهش های راهبردی سیاست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137183    1398/06/10   2019/09/01    
پنداشت های فرهنگی- مذهبی و بازتولید کنش های خشونت بار : مطالعه موردی داعش
Cultural-Religious Concepts and Reproduction of Violent Acts: ISIS Case Study
 
پژوهش های راهبردی سیاست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116837    1397/08/01   2018/10/23    
مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشته‌ای اینده نگاری راهبردی
 
پژوهش های راهبردی سیاست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116827    1396/12/12   2018/03/03    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1106 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی