جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Mistakes in Electronic Contracts in Iranian Lawand UN Convention on the Use of Electronic Communications in Electronic Contracts
 محمدرضا فلاح، الهه پارسا، بتول دوست محمدی
Journal of Politics and Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43315    1395/08/09   2016/10/30    
study of design of the laws and regulations in the achamends
 سیداحمد حسینی
Journal of Politics and Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31835    1395/01/13   2016/04/01    
شناسایی کلکسیون هسته ژنوتیپهای جو با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره
identification of barley genotype core collection using ssr markers
 جابر کریمی، فرزان لاهوت، مهرشاد زین العابدین،مریم شهبازی، بهزاد صادق زاده
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31839    1395/03/03   2016/05/23    
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای ایرانی و غیر ایرانی جو با استفاده از نشانگر های SSR
assesment of genetic diversity of iranian and non iranian barley genotypes using SSR markers
 فرزان لاهوت، جابر کریمی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31840    1395/03/03   2016/05/23    
ارزیابی تنوع ژنتیکی خرمالوهای موجود در ایران با استفاده از نشانگر ISSR
Evaluation of Iranian persimmon diversity by ISSR marker
 امنه منصوری، اورنگ خادمی، امیر محمد ناجی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31945    1395/03/01   2016/05/21    
بررسی تنوع ژنتیکی خرمالوهای خوراکی و غیرخوراکی ایران بوسیله نشانگر SCoT
Evaluation of Iranian edible and nonedible persimmons diversity by SCoT marker
 امنه منصوری، امیرمحمد ناجی، اورنگ خادمی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31946    1395/03/01   2016/05/21    
تعیین جایگاههای ژنومی مرتبط با صفات مورفولوژیک ریشه روی کروموزومهای گروه 2 و 3 گندم با استفاده از روش انالیز Meta-QTL
detection of consence genomic region associated with root morphological traits of wheat on groups 2 and 3 chromosomes
 محمدحسین فتوکیان، درزی-رضوی-علیزاده
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31988    1395/03/01   2016/05/21    
مکانیابی نواحی ژنومی مرتبط با غلظت سدیم و پتاسیم ریشه گندم در شرایط نرمال و تنش شوری
molecular mapping of genomic regions associated with na anf k concentration in root under normal and salt stress
 محمدحسین فتوکیان، علیزاده-ناخدا-درزی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31989    1395/03/01   2016/05/21    
مطالعه فیلوژنی ک ژنها NBSدامنه د شوند با ی ایران مقاومت در ارقام بادام بومی
Phylogenetic analysis of nucleotide binding domain encoded by resistance genes in Prunus amygdaluse
 نرگس ملک برمی،مریم غایب زمهریر امیر محمد ناجی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42353    1395/03/01   2016/05/21    
بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های بادرنجبویه بر اساس تجزیه موفولوژیک
Assessment of genetic structural Lemon balm (Melissa officinalis L.) populations using morphological analyze
 Mahdie Ahmadian Yazdeli, Daryush Talei, Alaeddin Kordenaeej, Omidreza Forghani Elahabadi
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42346    1395/03/03   2016/05/23    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1106 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی