جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

studying and designing control system in governmental systems of iran
 سیداحمد حسینی
Journal of Current Research in Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31833    1395/01/13   2016/04/01    
studying and designinig the financial system in governmental sytem of iran
 سیداحمد حسینی
Journal of Current Research in Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31834    1395/02/12   2016/05/01    
تعیین میزان رضایتمندی بیماران ازارتباط پزشک وبیمار در مراجعین سرپایی بیمارستان های شهر تهران
The level of patient satisfaction from patient-physician relationship among outpatients of Tehran’s hospitals
 اطهر معین، علی دواتی،زهرا جهانگرد
چهارمین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31843    1394/11/07   2016/01/27    
تعیین میزان رضایتمندی بیماران ازانواع مهارتهای ارتباطی پزشک وبیمار در مراجعین سرپایی بیمارستان های شهر تهران
The level of patient satisfaction of the physicians’ communication skills among outpatients of Tehran’s hospitals
 اطهر معین، علی دواتی،زهرا جهانگرد
چهارمین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31844    1394/11/07   2016/01/27    
Reduction of Electromagnetic Force in AC Distributed Winding of Fault Current Limiter under Short-Circuit Condition
 اصف قابلی جویباری، عارف درودی
Journal of Magnetics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31845    1394/04/31   2015/07/22    
An Investigation of Induction Motor Saturation under Voltage Fluctuation Conditions
 مرتضی قاسمی نژاد ، عارف درودی، سید حسین حسینیان، علیرضا جلیلیان
Journal of Magnetics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43853    1396/04/10   2017/07/01    
توسیع روش گلرکین جریمه برای حل یک جریان دوفاز تراکم ناپذیر
An explicit-extended penalty Galerkin method for solving an incompressible two-phase flowmonth
 سمانه خدایاری صمغ ابادی، سیدحجت اله مومنی ماسوله، دکتر علاالدین ملک
Applied Numerical Mathematics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31849    1395/02/03   2016/04/22    
نگاشت انتخابی برای کاهش PAPR در سیستمهای SFBC-OFDM بدون نیاز به ارسال اطلاعات جانبی
Selected Mapping Algorithm for PAPR Reduction of Space-Frequency Coded OFDM Systems Without Side Information
 محمود فردوسی زاده نایینی، Farokh Marvasti
IEEE Transactions on Vehicular Technologies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31861    1389/11/08   2011/01/28    
Estimation of Change Point in Two-Stage Processes Subject to Step Change and Linear Trendmonth
 سمانه ذوالفقاری ، امیر حسین امیری
International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31862    1395/02/10   2016/04/29    
Improving Phase I Monitoring of Dirichlet Regression Profiles
 
International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85313    1397/04/09   2018/06/30    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1115 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی