جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی حریم خصوصی در رای گیری الکترونیکی و مقایسه روشهای موجود
STUDYING PRIVACY IN ELECTRONIC VOTING PROTOCOLS AND COMPARING ITS METHODS OF PROVISION
 میثم پورمنفردعظیمی، محمدعلی دوستاری
Journal of Fundamental and Applied Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42763    1395/01/02   2016/03/21    
برزرسی رابطه بین ارزشهای عرفی ومدرن
.Investigate the relationship between modernist and secular
 
Journal of Fundamental and Applied Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85353    1397/04/19   2018/07/10    
predictors of qol in iranian heart failure patients
 ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
پنجمین کنفرانس بین المللی نارسایی قلبی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32036    1395/02/15   2016/05/04    
¬¬Evaluation of the Effects of Priming and Cultivation Date on Quantity and Quality Performance of Cumin (Cuminum cyminum L.) Medical Plant
 میلاد همتی، حشمت امیدی
International Journal of Agriculture and Biosciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32040    1395/04/08   2016/06/28    
حل دقیق معادله دیراک درحضور پتانسیل عمومی هارتمن به کمک متغیرهای فوق هندسی
The soloution of Dirac equation in the presence of Hartmann general potential by using hypergeometric variables
 زهرا بخشی، محسن حافظ قران
بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32044    1395/02/29   2016/05/18    
Evaluation of the Effects of Priming and Cultivation Date on Quantity and Quality Performance of Cumin (Cuminum cyminum L.) Medical Plant
 
GAZELLA
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32042    1395/01/01   2016/03/20    
THE ANALYSIS OF ENVIINCIPLES OF HUMAN GEOGRAPHY (CASE STUDY: IRANIAN CARPET) RONMENTAL EFFECTS ON THE DESIGN AND PRODUCTION OF ARTS IN USE, BASED ON PR
 مجیدرضا مقنی پور، مجید رضا مقنی پور- محسن مراثی
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32106    1395/04/05   2016/06/25    
Analysis of Types of Emotion in Paintings HAFT AWRANG in Mashhad Painting school in Safavid Era
 
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85777    1396/01/12   2017/04/01    
SURVEY OF ISLAMIC ART IN THE HOLY SHRINE OF GHASEM (AS) UREH IN THE DAMAVAND CITY OF TEHRAN PROVINCE
 عطیه یوزباشی.سیدنظام الدین امامی فر
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42805    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی و مطالعه مناره و گنبدهای امام زاده های شهرستان دماوند استان تهران
Studying the minarets and domes in imamzadehs of damavand, tehran province
 
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42743    1395/04/26   2016/07/16    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1116 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی