جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی میزان سازگاری در تلاقی برخی از ارقام و ژنوتیپ¬های مختلف بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت
Pollen tube growth track and determination of compatibility in crosses among some almond cultivars and genotypes using florescence microscope
 یاور شرفی، مهدی فلاح، موسی رسولی و علی ایمانی
به نژادی گیاهان زراعی و باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10536    1393/12/28   2015/03/19    
رابطه سبز شدن و محتوای نسبی ژنوم در دانهال های فستوکای بلند جمع اوری شده در ایران
Relationship Between Emergence and Genome Content of Iranian Tall Fescue Entries Under Drought Stress
 ایمان روح اللهی
Molecular breeding of forage and turf
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10542    1394/01/10   2015/03/30    
Electrophoretic deposition of multi-walled carbon nanotubes on porous anodic aluminum oxide using ionic liquid as a dispersing agent
 فرزانه حکمت، محمدصفی رحمانی فر، Hekmat، B. Sohrabia،، A. Jalali
Applied Surface Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10553    1393/12/01   2015/02/20    
Local derivations of full matrix rings
 محمد جواد بیطرفان، رحیم علیزاده
Acta Mathematica Hungarica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10554    1394/01/03   2015/03/23    
بررسی اثر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر کیفیت خدمات
The Effect of Human Resource Management Functions On Quality of Services
 مهدی علی پور، سعید صفری، عبدالرضا بیگی نیا- مهدی علیپور
International Journal of Business and Management Invention
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10555    1393/10/10   2014/12/31    
بررسی میزان دینداری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد تهران
 اصغر هادوی، محمدرضا حشمتی
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10557    1393/12/27   2015/03/18    
بررسی رابطه بین دینداری و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه شاهد
 اصغر هادوی، محمد رضا حشمتی
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10558    1393/12/27   2015/03/18    
تبیین جامعه شناختی نقش شاخص های مدیریت فرهنگی در افزایش رضایت از زندگی
 عبدالرضا باقری بنجار، محمد رضا حشمتی
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10564    1393/12/27   2015/03/18    
بررسی رابطه طبقه اجتماعی اقتصادی و گرایش به بزهکاری تاکیدبردر بین دانش اموزان مقطع متوسطه شهر ری تهران
 عبدالرضا باقری بنجار، محمد رضا حشمتی
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10565    1393/12/27   2015/03/18    
بررسی جامعه شناختی نگرش معلمان شهر ری به رابطه مفاسد اقتصادی وامنیت عمومی
 عبدالرضا باقری بنجار، محمد رحیم مرادی
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10566    1393/12/27   2015/03/18    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1117 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی