جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی سازگاری گرده برخی از ارقام و نژادگان¬های امید بخش انتخابی بادام
Study of pollen compatibility among some almond cultivars and genotypes promising choice
 یاور شرفی، مهدی فلاح، موسی رسولی، علی ایمانی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10605    1394/06/10   2015/09/01    
Simultaneous Monitoring of Multivariate-Attribute Process Mean and Variability Using Artificial Neural Networks
 محمدرضا ملکی، امیر حسین امیری
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10608    1394/02/11   2015/05/01    
A new uncertain modeling of production project time and cost based on Atanassov fuzzy sets
 Vahid Mohagheghi, Seyed Meysam Mousavi, Behnam Vahdani
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32113    1394/07/09   2015/10/01    
Robust Optimal Desirability Approach for Multiple Responses Optimization with Multiple Productions Scenarios
 یلدا اسمی زاده، مهدی بشیری، امیرحسین پارسامنش
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32066    1394/04/10   2015/07/01    
Monitoring binary response profiles in multistage processes
 
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159445    1400/12/13   2022/03/04    
انتخاب مکان دفع زباله های بهداشتی با یک روش تصمیم گیری چند معیاره با مجموعه های فازی شهودی
Healthcare waste disposal location selection by a multi-criteria decision-making method with intuitionistic fuzzy sets
 
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159249    1400/09/03   2021/11/24    
Designing a multivariate exponentially weighted moving average control chart with measurement errors
 
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159237    1399/11/16   2021/02/04    
یک مدل ابتکاری پیش‌بینانه در سیستم تک ماشینی در شرایط عدم قطعیت
An effective predictive heuristic Model in single-machine systems under uncertainty
 
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159221    1400/01/30   2021/04/19    
یک تحلیل رابطه خاکستری توسعه یافته بر مبنای روش کپراس برای انتخاب تامین کننده پایدار در مسائل تدارکات پروژه
An extended grey relational analysis based on COPRAS method for sustainable supplier selection in project procurement problems
 
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137835    1399/04/18   2020/07/08    
Monitoring Lognormal Reliability Data in a Two-Stage Process Using Accelerated Failure Time Model
 Goodarzi, A., Amiri, A.
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43819    1396/04/04   2017/06/25    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1123 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی