جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثرات دگراسیبی بقایای کینوا (Chenopodium quinoa willd) بر نشت الکترولیتها‌، محتوای بیوشیمیایی، انتی‌اکسیدانی و رنگیزههای فتوسنتزی گندم (Triticum aestivum L.)
Effective effects of quinoa residues (Chenopodium quinoa willd) on electrolyte leakage, biochemical content, antioxidants and wheat photosynthetic pigments (Triticum aestivum L.)
 
فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137633    1399/04/03   2020/06/23    
Interactive effects of Mg and shading on the yield, physiology and antioxidant activity in cucumber grown in hydroponics
 اذرمی، طباطبایی، چاپارزاده
فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84858    1396/11/21   2018/02/10    
اثر متقابل امواج فراصوت و شوری بر رشد و تولید متابولیت در سلول¬های Dunaliella salina
The intraction effect of ultrasound and salinity on growth and metabolite production in Dunaliella salina cells
 رقیه مخبری، علاالدین کردناییج
فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42727    1395/07/30   2016/10/21    
Eficient production of nanobodies against urease activity of helicobacter pylori in pichia pastoris
 پوراسدی-موسوی-رجبی-نظریان
Turkish Journal of Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43497    1395/06/10   2016/08/31    
Characterization and haplotype study of 6 novel STR markers related to the KCNQ1 gene in heterogeneous cardiovascular disorders in the Iranian population
 
Turkish Journal of Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116633    1398/01/29   2019/04/18    
Immunogenicity of conserved cork and B-barrel domains of baumannii acinetobactin utilization protrin in an animal model
 یعقوب حاجی اقاتبارسنگر، ایرج رسولی، نظریان-ابراهیم زاده-سفید
Turkish Journal of Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31560    1393/07/29   2014/10/21    
Recombinant outer membrane protein f-b subunit of lt proein as a prohylactic measure against pseudomonas aeruginos urn infection in mice
 حسن حیدری فارسانی، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، نظریان-علیپور
World Journal of Methodology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31561    1394/10/05   2015/12/26    
Adjuvant role of Pseudomonas flagellin for Acinetobacter baumannii biofilm associated protein
 علیپور-نظریان
World Journal of Methodology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42569    1395/07/05   2016/09/26    
مقایسه تاثیر ماتریکا و کلرهگزیدین بر پنومونی مرتبط با ونتیلاتور
Comparing the Effects of Matrica and Chlorhexidine on the Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia
 علی معارف وند، محمدرضا حیدری
مراقبتهای نوین - مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه بیرجند سابق=Modern Care Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31563    1394/05/08   2015/07/30    
GaMe-PLive: a new game theoretic mechanism for P2P live video streaming
 حمیدرضا نویدی قاضیانی، مهینی، دهقان، رحمانی
International Journal of Communication Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31565    1394/09/10   2015/12/01    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1123 از 1442    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14417

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی