جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر خلاقیت فردی بر مدیریت زمان(مطالعه موردی: شرکت گاز استان لرستان-سهامی خاص)
The Effect of Individual Creativity Habits on Time Management
 مسلم حقی کرم الله، مسلم حقی کرم الله، عبدالرضا بیگی نیا
International Journal of Advanced Biotechnology and Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32122    1395/04/12   2016/07/02    
-
comparison of the trhermoplastic resins reinforced with ceramic particles with conventional thermoplastic resins in fixed dental prostheses
 محمد علی همتی- علی جمالی قمی- فرنوش تقوی- داریوش طالعی- فرناز تقوی
International Journal of Advanced Biotechnology and Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64414    1396/04/12   2017/07/03    
-
effect of calcium Ion concentration in Irrigation solution on shear bond strength of orthodontic brackets and Ari score
 محسن نوری ساری- عباس صالحی وزیری- شیوا شیوایی- امیرحسین خطیبی- محمود سرافراز
International Journal of Advanced Biotechnology and Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84988    1396/06/11   2017/09/02    
-
the impact of canine retraction on anchorage loss in two methods of active lace back and niti closed coil spring
 مهدی عرق بیدی کاشانی- امیرحسین خطیبی- محسن مراتی- شیوا شیوایی- مجتبی سبزیجاتی- محمدرضا بدیعی- طاهره غیاسیان
International Journal of Advanced Biotechnology and Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85069    1395/11/13   2017/02/01    
اثرات انتگونیستی ...
antagonistic effects of potassum and sodium with diffrent ratios of organic matter and pumice on the cultivation of nectarine split root
 
International Journal of Advanced Biotechnology and Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85086    1397/06/02   2018/08/24    
طبقه بندی انتخاب پروژه های فناوری پیشرفته با استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی
 الهه براری نیا، رضا عباسی
کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42843    1395/02/01   2016/04/20    
شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی عمومی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)
Identification and prioritization obstacles to the implementation of public policy (Studied:the civil services management law)
 سید احمد حسینی، عبدالرضا بیگی نیا ، مبینا قاسمی
کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32123    1395/02/30   2016/05/19    
ارزیابی رابطه¬ی بین پارامترهای لرزه¬ای حوزه دور و نزدیک گسل با استفاده از مفهوم همبستگی
 علیرضا حبیبی، احسان جامی، سجاد رستمی
مهندسی عمران شریف- شریف سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64179    1395/07/01   2016/09/22    
بهینه¬سازی طراحی قاب¬های خمشی بتن¬ارمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار
 علیرضا حبیبی، مبین شهریاری، حسن رستمی
مهندسی عمران شریف- شریف سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64180    1396/06/31   2017/09/22    
زمانبندی عملیات فیزیکی در مدارهای کوانتومی با استفاده از الگوریتم حریصانه
Scheduling Physical Operations in Quantum Circuits Using a Greedy Algorithm
 محبوبه رییسی، ناصر محمدزاده
International Journal of Electrical Energy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32129    1392/10/20   2014/01/10    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1124 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی